Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC --> Anunțuri

Anunț Concesionare spații din Dispensarul medical

COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚ IAȘI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație (etapa 2) în vederea concesionării spaţiilor din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropniţa, județul Iași, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Gropnița, Compartimentul achiziții publice.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, se poate achita în numerar la casieria Primăriei comunei Gropnița

Data-limită pentru solicita Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concesionare spaţii din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropnița, judetul Iași, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie

Vizualizari: 2
Data creare: 04-03-2021 10:04:44

Anunț licitație în vederea concesionării de teren

COMUNA GROPNITA, JUDET IASI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație în vederea concesionării terenului în suprafața de 54.985 mp cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița, identificat în T 31/1, P 321. Concesiunea se face conform OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ si H.C.L. nr. 19/24.02.2021, terenului în suprafața de 1.000 mp cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița, identificat in T 13/2, P A219/1, Concesiunea se face conform OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ si H.C.L. nr. 18/24.02.2021 și terenului în suprafață de 2.574 mp cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnita, identificat in T 31/1, P 318/8. Concesiunea se face conform OUG nr 57/2019 Citeste mai mult...

Vizualizari: 1
Data creare: 03-03-2021 13:25:06

Anunț concurs Șofer microbuz școlar în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița de șofer microbuz școlar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 10 martie 2021, selecția dosarelor;
- 17 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
- probă interviu: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.


Mai multe detalii puteți consulta în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț concurs Șofer microbuz școlar în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița

Vizualizari: 2
Data creare: 01-03-2021 09:51:33

Anunț privind declararea anuală a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

În atenția cetățenilor comunei Gropnița


În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să declare anual datele pentru înscrierea în registrul agricol.

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/f
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț privind declararea anuală a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

Vizualizari: 6
Data creare: 08-02-2021 09:54:21

Anunț concurs Șofer microbuz școlar din cadrul Compartimentului Întreținere

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante contractuală de șofer microbuz școlar, din cadrul Compartimentului Întreținere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 15 februarie 2021, selecția dosarelor;
- 23 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
- probă interviu: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise


Mai multe detalii puteți consulta în documentul atașat

Documente pdf
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante contractuală de șofer microbuz școlar din cadrul Compartimentului Întreținere

Vizualizari: 15
Data creare: 28-01-2021 11:41:32

Comunicat privind întreruperea furnizării apei potabile în data de 23 octombrie 2020

În scopul igienizării rezervoarelor de apă Bulbucani, de 200 mc capacitate și Gropnița, de 200 mc, vineri 23 octombrie 2020, în intervalul orar estimat 08.00 - 17.00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă către utilizatorii din localitățile Sângeri, Săveni și Bulbucani, comuna Gropnița.
În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, ApaVital Iaşi recomandă utilizatorilor afectaţi să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de întrerupere. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la numărul de telefon 0232.969.

Cu stimă,
ing. Răzvan Manolache
Şef Serviciu Marketing Relaţii cu Publicul

Documente pdf
Comunicat privind întreruperea apei potabile vineri 23 octombrie 2020, în intervalul orar estimat 08.00 - 17.00, către utilizatorii din localitățile Sângeri, Săveni și Bulbucani, comuna Gropnița.

Vizualizari: 55
Data creare: 22-10-2020 10:18:44

Anunț concurs promovare în clasă a unui funcționar public 19.08.2020

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs de promovare în clasă a unui funcționar public încadrat pe funcție publică de nivel inferior, care a absolvit o formă de învățământ superior și căruia i-a fost aprobată cererea de înscrierea la examen.

Condiții de desfășurare a examenului de promovare în clasă:

- data până la care se pot depune cererile de înscriere: 26.08.2020, în termen de 5 zile de la data publicării anunțului la avizierul Primăriei comunei Gropnița, județul Iași și pe pagina de internet a acesteia; data la care se va publica anunțul - 19.08.2020, ora 08,00 Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs de promovare în clasă a unui funcționar public încadrat pe funcție publică de nivel inferior, care a absolvit o formă de învățământ superior - 19.08.2020

Vizualizari: 83
Data creare: 19-08-2020 13:09:27

Anunț de selecție partener privat pentru implementare Proiect POCU 15.06.2020

Comuna Gropnița, județul Iași, denumit în continuare Solicitant, intenționează să depună cerere de finanțare pentru proiectul „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizata din Regiunea Rediu Prăjeni”, în cadrul Apelului de proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, Axa Prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific:
• 5.2: Reduce Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț de selecție partener privat pentru implementare Proiect POCU 15.06.2020
Anunț privind rezultatul evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de selectare partener privat 03.07.2020
Raportul privind rezultatul procedurii de selecție 08.07.2020
Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție partener privat 09.07.2020

Vizualizari: 172
Data creare: 15-06-2020 19:28:59

Licitație în vederea închirierii terenului în suprafata de 195,0494 ha

COMUNA GROPNITA, JUDET IASI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație în vederea închirierii terenului în suprafață de 195,0494 ha, cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița, identificat în T72/2: P737/2 (40.3967 ha), P737/3 (0.5692 ha); T43/3: P742/3 (12.1073 ha), P742/4 (0,2177 ha), P742/5 (11.9397 ha), P742/7 (3.5664 ha); T5/1: P22/2 (11.2277 ha); T6/1: P27/3 (27.772 ha); T27, P184/3 (2.91 ha), P184/4 (1.0645 ha); P197 (1.449 ha); P184/6 (38.3655 ha); T85: P860/4 (2.4939 ha), P860/5 (17.1339 ha), P860/7 (3.8359 ha); T83: P825 (3.4583 ha), P826 (0.0135 ha), P827 (0.8522 ha), P823/1 (15.676 ha).

Închirierea
Citeste mai mult...

Documente pdf
Licitație în vederea închirierii terenului în suprafata de 195,0494 ha, cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița

Vizualizari: 168
Data creare: 06-05-2020 09:38:27

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Informare publică a Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași cu scopul informării și conștientizării cetățenilor romăni cu privire la drepturile, obligațiile și riscurile la care se expun în demersul de căutare a unui loc de muncă.

Documente pdf
Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Vizualizari: 266
Data creare: 01-05-2020 08:55:03

Licitație închiriere teren 3400mp

COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚ IAȘI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație în vederea închirierii terenului în suprafață de 3400 mp situat în T62/1, P678/3.  Închirierea se face conform art. 333, 335 din OUG nr. 57/2019 și Hotârârii Consiliului Local nr. 23/20.02.2020.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Gropnița, Compartimentul achiziții publice.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, se poate achita în numerar la casieria Primăriei comunei Gropnița.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/04/2020, ora 12:0 Citeste mai mult...

Vizualizari: 151
Data creare: 20-03-2020 09:29:15

Anunț licitație pentru închirierea suprafeței de 2400 mp, extravilan Gropnița

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Primăria comunei Gropnița organizează licitație publică pentru închirierea suprafeței de 2400 mp, categoria arabil, identificat în extravilan Gropnița, T62/1, P678/2/15, cuprinsă în inventarul domeniului privat  al  comunei  Gropnița.

Informații privind ofertele: data - limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
19 martie 2020, ora 09:00, ofertele se depun la sediul instituției din sat Bulbucani, comuna Gropnița, județ Iași; într-un singur exemplar,

Data și locu Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație publică pentru închirierea suprafeței de 2400 mp, categoria arabil, identificat extravilan Gropnița, T62/1, P678/2/15, cuprinsă în inventarul domeniului privat al comunei Gropnița

Vizualizari: 166
Data creare: 27-02-2020 09:08:09

Rezultat probă interviu și rezultat final concurs 30.01.2020

Rezultatul probă interviu și rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadru aparatului de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași, Birou financiar contabilitate, organizat în ziua de 30.01.2020, ora 10.00:

Pepelea Amalia Vasilica: interviu punctaj 92, admis

Pepelea Amalia Vasilica: punctaj final 166.33, admis

Mai multe informații puteți găsi în documentele atașate.

Documente pdf
Rezultat interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, 30.01.2020
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, 30.01.2020

Vizualizari: 167
Data creare: 31-01-2020 09:52:58

Rezultatul probei scrise concurs 30.01.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadru aparatului de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași, Birou financiar contabilitate, organizat în ziua de 30.01.2020, ora 10.00 este:

Pepelea Amalia Vasilica: punctaj 74.33, admis

Mai multe detalii puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Rezultat probă scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, 30.01.2020

Vizualizari: 170
Data creare: 30-01-2020 13:40:25

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere concurs 30.01.2020

În urma analizării dosarului de înscriere depus în  vederea participării la concursul de recrutare organizat în ziua de 30.01.2020, ora 10,00 - proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadrul Primăriei comunei Gropnița -  Biroul Financiar Contabilitate, comisia de concurs, întrunită în data de 21.01.2020, comunică rezultatul selecției de dosare:

- Pepelea Amalia Vasilica  - ADMIS

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul atașat.

Documente pdf
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere concurs 30.01.2020

Vizualizari: 155
Data creare: 21-01-2020 15:11:39

Anunț concurs referent clasa III, asistent, Biroul Financiar Contabil

Primăria comunei Gropnița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice vacante de execuţie:

- referent clasa III gradul profesional asistent din cadrul Biroului Financiar Contabil;

Concursul se desfășoară la sediul Primăriei comunei Gropnița, județ Iași, astfel:

- în data de 30.01.2020 - proba scrisă, începând cu ora 10:00;
- în data de 31.01.2020 - interviul, începând cu ora 10:00;

Mai multe detalii puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Financiar Contabil

Vizualizari: 178
Data creare: 31-12-2019 01:36:30

Anunț promovare grad profesional 12.12.2019

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează în data de 14 ianuarie 2020. ora 9,00, la sediul Primăriei comunei Gropnița, județul Iași, proba scrisă a concursului de promovare în grad profesional Compartiment: REGISTRU AGRICOL, FOND FUNCIAR, URBANISM ȘI DISCIPLINĂ ÎN CONSTRUCȚII, CADASTRU

Mai multe amănunte puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț promovare grad profesional în data de 14.01.2020, ora 9.00

Vizualizari: 174
Data creare: 12-12-2019 22:22:12

Anunț de selecție partener privat pentru implementare proiect POCU

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Gropnita, judetul Iasi, in calitate de posibil Beneficiar al unui proiect finanţat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de propuneri de proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.: „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori" Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sa Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț de selecție partener privat pentru implementare proiect POCU, prioritatea de investiții 9.vi, obiectivul tematica 9 AXA PRIORITARA 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Vizualizari: 222
Data creare: 29-03-2019 16:05:51

Prezentare comuna Gropnița, județul Iași

Localitatea Săveni, județul IașiComuna Gropnița este așezată în partea de centru - nord a județului Iași la o distanță de 37 km de municipiul Iași, se întinde pe o suprafață de 8174 ha și are o populație de 3154 locuitori.

Anunț declarare date pentru înscrierea în registrul agricol 14.01.2019

Anunț declarare date pentru înscrierea în registrul agricol 14.01.2019

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2020

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2020

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași