Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sectoarele cadastrale - Programul Național de Cadastru și Carte Funciară - FINANȚAREA VII

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică Județ: IAȘI, UAT: GROPNIȚA, Sectoare: 14,15,16,33,35,36,38,39,40,41,42,45,54,7Sectoarele cadastrale în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară - FINANȚAREA VII

Anunț privind obligația declarării datelor pentru înscrierea în registrul agricol - 2023

Anunț privind obligația declarării datelor pentru înscrierea în registrul agricol - 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2023

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2023


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local --> Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Registrul cu proiecte de hotarari

2021 |
1 ) Nr. înregistrare: 1179 / Data iniţiere: 16-03-2021 / Iniţiator: Primar Oneaga Ionel

Obiectul: Proiect de hotărâre nr. 1179 din 16.03.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”

Vizualizare document

Proiecte de hotărâri - 2023


Documente pdf
Proiect de hotărâre nr. 1/10.01.2023 privind atestarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al UAT Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 2/16.01.2023 privind aprobarea investiției „Dezvoltarea locală a comunei Gropnița din județul Iași prin amenajarea unui spațiu public de recreere, parc dedicat eroilor neamului”
Proiect de hotărâre nr. 3/26.01.2023 privind aprobarea investiției „Dezvoltarea locală a comunei Gropnița din județul Iași prin amenajarea unui spațiu public de recreere”
Proiect de hotărâre nr. 4/27.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat preuniversitar de pe raza comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 5
Proiect de hotărâre nr. 6/30.01.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Gropnița pentru anul 2023
Proiect de hotărâre nr. 7/31.01.2023 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2022
Proiect de hotărâre nr. 8/31.01.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului
Proiect de hotărâre nr. 9/31.01.2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a clădirii fostei Școli din satul Forăști
Proiect de hotărâre nr. 10/01.02.2023 privind atestarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al UAT Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 11/08.02.2023 privind aprobarea împuternicirii UAT Județul Iași - Consiliul Județean Iași în vederea depunerii și implementării, pentru UAT Gropnița - Consiliul Local al comunei Gropnița, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”
Proiect de hotărâre nr. 12/10.02.2023 privind implicarea comunei Gropnița, județul Iași în proiectul denumit „Dezvoltarea locală a comunei Gropnița din județul Iași prin amenajarea unui spațiu public de recreere” în cadrul Măsurii M7 - „Dezvoltare locală în Regiunea Rediu Prăjeni”
Proiect de hotărâre nr. 13/16.02.2023 privind aprobarea investiției „Dezvoltarea locală a comunei Gropnița din județul Iași prin amenajarea unui parc de joacă pentru copii în satul Bulbucani”
Proiect de hotărâre nr. 14/16.02.2023 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a clădirii denumite Cămin Cultural din sat Forăști și a terenului și a anexelor aferente acestuia
Proiect de hotărâre nr. 15/16.02.2023 privind alipirea de imobile din intravilan sat Forăști, cuprinse în intravilanul domeniului public al comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 16/17.02.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 114/2022
Proiect de hotărâre nr. 17/21.02.2023 privind contractarea de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică
Proiect de hotărâre nr. 18/21.02.2023 privind înființarea în comuna Gropnița a unui ansamblu de dansuri populare
Proiect de hotărâre nr. 19
Proiect de hotărâre nr. 20/21.02.2023 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a Căminului Cultural din sat Forăști
Proiect de hotărâre nr. 21/27.02.2023 privind pășunea comunală
Proiect de hotărâre nr. 22/27.02.2023 privind modificare coeficienți la categoria muncitor calificat din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 23/12.03.2023 privind aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Înființarea sistemului de supraveghere video în comuna Gropnița, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Proiect de hotărâre nr. 24/17.03.2023 privind completare a Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 18/2023 de aprobare a documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Înființarea sistemului de supraveghere video în comuna Gropnița, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență
Proiect de hotărâre nr. 25/17.03.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire teren de sport pentru copii și tineret la Școala Săveni, comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr. 26/22.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 9/2023 privind implicarea comunei Gropnița, județul Iași în proiectul denumit „Dezvoltarea locală a comunei Gropnița din județul Iași prin amenajarea unui spațiu public de recreere” în cadrul Măsurii M7
Proiect de hotărâre nr. 27/23.03.2023 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 11/2023 privind alipirea de imobile din intravilan sat Forăști, cuprinse în inventarul domeniului privat al comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 28/23.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 14/2023 privind înființarea în comuna Gropnița a unui ansamblu de dansuri populare
Proiect de hotărâre nr. 29/23.03.2023 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 18/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului „Înființarea sistemului de supraveghere video în comuna Gropnița, județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Vizualizari: 19
Data creare: 27-03-2023 09:25:21

Registru proiecte de hotărâri - 2023Documente pdf
Registru proiecte de hotărâri - 2023

Vizualizari: 14
Data creare: 23-03-2023 18:19:24

Registru proiecte de hotărâri - 2022Documente pdf
Registru proiecte de hotărâri - 2022

Vizualizari: 32
Data creare: 28-12-2022 23:15:19

Proiecte de hotărâri - 2022Linkuri externe
Proiecte de hotărâri - ședință ordinară 31.01.2022, ora 08.30
https://www.comuna-gropnita-iasi.ro/ari2_4801-convocare_sedinta_ordinara_in_ziua_de_31_01_2022_ora_08_30.html

Vizualizari: 124
Data creare: 20-01-2022 21:02:48

Registru proiecte de hotărâri - 2021Documente pdf
Registru proiecte de hotărâri - 2021

Vizualizari: 169
Data creare: 03-11-2021 14:53:25

Proiecte de hotărâri - 2021 (2)Documente pdf
Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 548/05.03.2003
Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Gropnita, județul Iași
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre pentru stabilirea taxei speciale privind dreptul la preemțiune
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de păşune în suprafață de 536,6221 ha aparţinând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziții care se înaintează Primarului comunei Gropnița spre emitere
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Gropnița spre adoptare
Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii interne de selectare, angajare şi salarizare a personalului în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dl. Manolache Vasile și vacantării unui loc de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gropnița
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 600 mp identificat în Tarlaua 18, Pcc548/2, CF 93, situat administrativ în intravilan satului Forăști, comuna Gropnița
Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării clădirii fostului dispensar uman
Proiect de hotărâre nr.3549/22.06.2021 privind aprobarea investiției „Extindere rețea electrică în satul Gropnița din comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3555/22.06.2021 privind aprobarea investiției „Extindere rețea de alimentare cu apă în satul Sângeri din comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3557/22.06.2021 privind aprobarea investiției „Extindere rețea de alimentare cu apă în satul Gropnița din comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3913/29.06.2021 privind aprobarea investiției „Înființare Rețea de Canalizare în comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3922/29.06.2021 privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local Gropnița nr. 31/2021 privind aprobarea Regulamentului privind proiectele de dispoziții
Proiect de hotărâre nr.3924/29.06.2021 privind aprobarea investiției „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3929/29.06.2021 privind aprobarea achiziționării unui tocător pentru spații verzi
Proiect de hotărâre nr.4101/02.07.2021 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Anexa nr.1 a H.C.L. Comuna Gropnița nr. 23 din 17 martie 2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, com. Gropnița, jud. Iași”
Proiect de hotărâre nr.2160/15.07.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS
Proiect de hotărâre nr.4384/14.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre nr.4457/15.07.2021 privind aprobarea acordării de loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Proiect de hotărâre nr.4459/15.07.2021 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021
Proiect de hotărâre nr.4463/15.07.2021 privind concesionarea prin licitaţie publică a unor spații din dispensarul medical din sat Gropnita, comuna Gropnita in vederea funcționării CENTRULUI DE PERMANENȚĂ GROPNIȚA
Proiect de hotărâre nr.4543/21.07.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre nr.4697/29.07.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr.4700/29.07.2021 privind aprobarea participării Comunei Gropnița la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
Proiect de hotărâre nr.4782/04.08.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Studiu de oportunitate pentru concesiunea spațiilor din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropnița, județul Iași, în vederea amenajării Centrului de Permanență Gropnița
Proiect de hotărâre nr.5528/17.09.2021 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Proiect de hotărâre nr.5530/17.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea demolării clădirii fostului dispensar uman
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre nr.5643/22.09.2021 privind realizarea investiției „Locuri de casă în satul Bulbucani, comuna Gropnița, județul Iași pentru tinerii din comuna Gropnița”
Proiect de hotărâre privind asocierea cu UAT Erbiceni și UAT Focuri în vederea realizării proiectului „Înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în comunele Erbiceni, Focuri, Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unor spații din Dispensarul medical din sat Gropnița, comuna Gropnița în vederea funcționării Centrului de Permanență Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 75 din 13.10.2021 privind realizarea investiției „Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr. 76 privind aprobarea atribuirii de denumiri pentru străzi comuna Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre nr. 77 privind desemnarea unui reprezentant din rândul consilierilor locali în cadrul consiliului de admnistrație, a unui reprezentant din rândul consilierilor locali pentru Comisia de evaluare a calității, precum și un reprezentant în Comisia Anti-bullying, comisii din cadrul Școlii Profesionale Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 78 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 consolidat, prin Act Adițional
Proiect de hotărâre nr. 79 privind aprobarea realizării investiției „Înființare rețea de canalizare în comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr. 84 privind aprobarea desemnării domnului Chelaru Tudor Andrei, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gropnița drept reprezentant al Consiliului Local în comisia de evaluare - proba interviu în vederea ocupării funcției de director din cadrul Școlii Profesionale Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre nr. 88 din 11.11.2021 privind aderarea Comunei Gropnița la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”
Proiect de hotărâre
Proiect de hotărâre
Proiect de hotărâre
Proiect de hotărâre
Proiect de hotărâre
Proiect de hotărâre
Proiect de hotărâre
Proiect de hotărâre nr. 89 din 16.11.2021 privind acordarea cu titlu gratuit pe baza de contract de folosință gratuită a spațiilor din Dispensarul Medical aflate în patrimoniul public al U.A.T. Gropnița, județul Iași, a mijloacelor fixe și a obiectivelor de inventar de natură medicală, aflat în patrimoniul privat al U.A.T. Gropnița, județul Iași, Centrului de Permanență Gropnișa, în vederea asigurării serviciilor de asigurare a asistenței medicale gratuite locuitorilor
Proiect de hotărâre nr. 90 din 16.11.2021 privind aprobarea propunerii rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 91 din 16.11.2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 1939/15.06.2015 de concesiune
Proiect de hotărâre nr. 92 din 16.11.2021 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 a HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și taxelor speciale, pe anul 2022, în sensul actualizării impozitelor pentru vehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Proiect de hotărâre nr. 93 din 16.11.2021 privind trecerea din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 94 din 16.11.2021 privind înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitare
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări, ce vor fi realizate în anul 2022 de către beneficiarii venitului minim garantat
Proiect de hotărâre privind veniturile potențiale care se pot obține într-o gospodărie de către beneficiarii de ajutor social
Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Realizarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Proiect de hotărâre privind stabilirea titlului Hotărârii nr. 93/2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Proiect de hotărâre nr. 109 din 21.12.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași

Vizualizari: 206
Data creare: 22-04-2021 00:41:50

Prezentare comuna Gropnița, județul Iași

Imagine din comuna GropnițaComuna Gropnița este așezată în partea de centru - nord a județului Iași la o distanță de 37 km de municipiul Iași, se întinde pe o suprafață de 8174 ha și are o populație de 3154 locuitori.

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Drepturile cetățenilor privind accesul la informațiile de mediu

Ghid informativ mediuDrepturile cetățenilor privind accesul la informațiile de mediu

Ghid reciclare deșeuri

Gestionarea deșeurilorGhid reciclare deșeuri

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilAjutorul pentru consumatorul vulnerabil

Anunțuri Curs competențe antreprenoriale și Curs inițiere, calificare, formare profesională

Anunțuri Curs competențe antreprenoriale și Curs inițiere, calificare, formare profesionalăAnunțuri Curs competențe antreprenoriale și Curs inițiere, calificare, formare profesională

Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni

Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni

Raport intermediar de evaluare și selecție Concurs Planuri de Afaceri

Raport intermediar de evaluare și selecție Concurs Planuri de Afaceri