Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.
Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate - 2021
Registrul privind evidența dispozițiilor emise în anul 2021
Rezultat selecție dosare concurs organizat pentru ocuparea postului contractual de manager pentru proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 (afișare 11.06.2021, ora 14.00)
Cerere înscriere la concursul organizat de primăria comunei Gropnița în vederea ocupării postului de manager proiect
Balanța de la data de 01-01-2021 până la data de 31.03.2021
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Plăți restante - Total la data de 31.03.2021
Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31.03.2021; Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale; Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - venituri la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - venituri la data de 31.03.2021; Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - cheltuieli la data de 31.03.2021; Detalierea cheltuielilor
Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2021; situația fluxurilor de bancă la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 68.02 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 67.02 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 65.02 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 51.02.01.03 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 87.02.50 la data de 31.03.2021
Bilanț la data de 31.03.2021
Hotărârea nr.43/19.05.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Buget local rectificat 19.05.2021
Hotărârea nr.35/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Gropnița, județul Iași, pe anul 2021
Buget local pe anul 2021 și estimări pentru anii 2021-2023
Anunț concurs de recrutare - Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.44/19.05.2021 privind aprobarea unității de implementare a proiectului finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin contractul de finanțare nr. POCU/827/5/2/139881 „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”
Hotărârea nr.43/19.05.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.42/19.05.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Manolache Vasile și vacantării unui loc de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.41/23.04.2021 privind revocarea HCL nr. 28/2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.40/23.04.2021 privind stabilirea unei taxe speciale
Hotărârea nr.39/23.04.2021 privind aprobarea demolării clădirii fostului dispensar uman
Hotărârea nr.38/23.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”

Bilanț trimestrul I - 2021Documente pdf
Bilanț la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 87.02.50 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 51.02.01.03 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 65.02 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 67.02 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 68.02 la data de 31.03.2021
Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2021; situația fluxurilor de bancă la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - venituri la data de 31.03.2021; Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - cheltuieli la data de 31.03.2021; Detalierea cheltuielilor
Contul de execuție a bugetului local - venituri la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli la data de 31.03.2021
Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31.03.2021; Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale; Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
Plăți restante - Total la data de 31.03.2021
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Balanța de la data de 01-01-2021 până la data de 31.03.2021

Vizualizari: 4
Data creare: 08-06-2021 10:13:53

Anunț concurs Consilier, clasă I, Compartiment Registrul Agricol

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs de recrutare:

1.Denumirea funcției publice pentru care se organizează concurs:

- Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași

2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. Probă suplimentară - data, ora, locul sau locația - nu necesită;

4. Data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise - data 02.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Gropnița, județul Iași, proba interviu se Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs de recrutare - Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași

Vizualizari: 15
Data creare: 02-06-2021 09:55:56

Anunț concurs post manager COR 242101

Comuna Gropnița, județul Iași organizează concurs de ocupare prin recrutare pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 31.12.2023, adică pe durata implementării proiectului, în vederea încadrării, în afara organigramei, a unui post de manager COR 242101 cu o normă de 6 ore, în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Depunerea dosarelor: până la 10 iunie 2021, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Gropnița,

a) Selecția dosarelor: 11 iunie 2021
- Afișarea rezul
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs post manager COR 242101 pe perioadă determinată
Declarație de angajament
Cerere înscriere la concursul organizat de primăria comunei Gropnița în vederea ocupării postului de manager proiect
Rezultat selecție dosare concurs organizat pentru ocuparea postului contractual de manager pentru proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 (afișare 11.06.2021, ora 14.00)

Vizualizari: 39
Data creare: 24-05-2021 11:42:32

Viceprimar comuna Gropnița, județul Iași, mandat 2020 - 2024

Roibu Gabriel

VICEPRIMAR AL COMUNEI GROPNITA, JUDETUL IAȘI
tel: 0232 414 124
e-mail: primariagropnita@gmail.com

Vizualizari: 21
Data creare: 15-04-2021 09:25:44

Primar comuna Gropnița, județul Iași, mandat 2020 - 2024

Oneaga Ionel

PRIMAR AL COMUNEI GROPNITA, JUDETUL IAȘI
tel: 0232 414 124
e-mail: primariagropnita@gmail.com

Vizualizari: 26
Data creare: 15-04-2021 09:23:11

Anunț Concesionare spaţii din Dispensarul medical

COMUNA GROPNIȚA, JUDET IAȘI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație (etapa 2) în vederea concesionării spaţiilor din Dispensarul medical, aflate in domeniul public al comunei Gropniţa, judetul Iasi, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie.

Spațiile din Dispensarul Uman sunt identificate astfel:

1. Spaţiul nr.3 - suprafaţă totală de 37,10 mp, situat la parterul clădirii Dispensarului medical (spaţiu de 16,55 mp - Administraţie + spaţiu de 3,75 mp - Oficiu + spaţiu de 8,80 mp - Hol+spaţiu de 4,20 mp - Depozitare + spaţiu de 3,80 mp - G.S.)

2. Spaţiul nr.4 - suprafaţa totală de 44,97 mp din care: 27,40 mp spaţii cabinete + 17,57 mp spaţii Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concesionare spaţii din Dispensarul medical Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.04.2021, ora 15,30

Vizualizari: 56
Data creare: 19-03-2021 14:17:17

Anunț Concesionare spații din Dispensarul medical

COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚ IAȘI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație (etapa 2) în vederea concesionării spaţiilor din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropniţa, județul Iași, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Gropnița, Compartimentul achiziții publice.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, se poate achita în numerar la casieria Primăriei comunei Gropnița

Data-limită pentru solicita Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concesionare spaţii din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropnița, judetul Iași, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie

Vizualizari: 43
Data creare: 04-03-2021 10:04:44

Anunț licitație în vederea concesionării de teren

COMUNA GROPNITA, JUDET IASI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație în vederea concesionării terenului în suprafața de 54.985 mp cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița, identificat în T 31/1, P 321. Concesiunea se face conform OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ si H.C.L. nr. 19/24.02.2021, terenului în suprafața de 1.000 mp cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița, identificat in T 13/2, P A219/1, Concesiunea se face conform OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ si H.C.L. nr. 18/24.02.2021 și terenului în suprafață de 2.574 mp cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnita, identificat in T 31/1, P 318/8. Concesiunea se face conform OUG nr 57/2019 Citeste mai mult...

Vizualizari: 36
Data creare: 03-03-2021 13:25:06

Anunț concurs Șofer microbuz școlar în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița de șofer microbuz școlar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 10 martie 2021, selecția dosarelor;
- 17 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
- probă interviu: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.


Mai multe detalii puteți consulta în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț concurs Șofer microbuz școlar în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița
Rezultat selecție dosare concurs Șofer microbuz școlar în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița

Vizualizari: 28
Data creare: 01-03-2021 09:51:33

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.01/21.01.2021 privind dezmembrare teren
Hotărârea nr.02/26.01.2021 privind dezmembrarea unui teren
Hotărârea nr.03/29.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.04/29.01.2021 privind dezmembrarea unui teren
Hotărârea nr.05/29.01.2021 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021
Hotărârea nr.06/29.01.2021 privind aprobarea acordării de loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.07/29.01.2021 privind procedura de vânzare a terenului în suprafață de 862 mp identificat în Tarlaua 18, Pcc548/2, situat administrativ în intravilanul satului Forăști, comuna Gropnița
Hotărârea nr.08/29.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT GROPNIȚA în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
Hotărârea nr.09/29.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare
Hotărârea nr.10/29.01.2021 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante de la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza admnistrativ-teritorială a comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.11/29.01.2021 privind aprobarea statului de funcții al UAT Gropnița
Hotărârea nr.12/29.01.2021 privind alocarea sumei de 124.000 de lei din excendentul bugetului local al Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.13/09.02.2021 privind transportul public județean de persoane pe raza Comunei Gropnița
Hotărârea nr.14/09.02.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor situate în comuna Gropnița, jud. Iași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.15/09.02.2021 privind realizarea investiției „Creșterea eficienței energetice pentru clădirea Școlii Profesionale Gropnița din satul Gropnița, Comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.16/09.02.2021 privind aprobarea unor măsuri legate de colectarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non casnice în Comuna Gropnița
Hotărârea nr.17/09.02.2021 cu privire la aprobarea contractării și implementării proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”
Hotărârea nr.18/24.02.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 1000mp situat în sat/com Gropnița, județ Iași, T13/2, P A219/1, CF 61626
Hotărârea nr.19/24.02.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 54985mp situată în comuna Gropnița, T31/1, P 321, CF 61157
Hotărârea nr.20/24.02.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 2574mp situată în comuna Gropnița, T31/1, P318/8, CF61578
Hotărârea nr.21/24.02.2021 privind aprobarea investiției: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.22/24.02.2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2733/04.06.2020 de concesiune pășune
Hotărârea nr.23/17.03.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.24
Hotărârea nr.25/31.03.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin actul adițional nr.41
Hotărârea nr.26/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală
Hotărârea nr.27/31.03.2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 548/05.03.2003
Hotărârea nr.28/12.04.2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.28/12.04.2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași - Anexa 3
Hotărârea nr.29/12.04.2021 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.30/23.04.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.31/23.04.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții care se înaintează Primarului comunei Gropnița spre emitere
Hotărârea nr.32/23.04.2021 privind aprobarea procedurilor de sistem legate de SNA la nivelul UAT Gropnița
Hotărârea nr.33/23.04.2021 privind anularea procedurii de licitație publică inițiată în vederea concesionării unor suprafețe din domeniul public al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.34/23.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
Hotărârea nr.35/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Gropnița, județul Iași, pe anul 2021
Hotărârea nr.36/23.04.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gropnița
Hotărârea nr.37
Hotărârea nr.38/23.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.39/23.04.2021 privind aprobarea demolării clădirii fostului dispensar uman
Hotărârea nr.40/23.04.2021 privind stabilirea unei taxe speciale
Hotărârea nr.41/23.04.2021 privind revocarea HCL nr. 28/2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.42/19.05.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Manolache Vasile și vacantării unui loc de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.43/19.05.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.44/19.05.2021 privind aprobarea unității de implementare a proiectului finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin contractul de finanțare nr. POCU/827/5/2/139881 „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”

Vizualizari: 37
Data creare: 21-02-2021 22:26:18

Anunț privind declararea anuală a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

În atenția cetățenilor comunei Gropnița


În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să declare anual datele pentru înscrierea în registrul agricol.

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/f
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț privind declararea anuală a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

Vizualizari: 42
Data creare: 08-02-2021 09:54:21

Anunț concurs Șofer microbuz școlar din cadrul Compartimentului Întreținere

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante contractuală de șofer microbuz școlar, din cadrul Compartimentului Întreținere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 15 februarie 2021, selecția dosarelor;
- 23 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
- probă interviu: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise


Mai multe detalii puteți consulta în documentul atașat

Documente pdf
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante contractuală de șofer microbuz școlar din cadrul Compartimentului Întreținere

Vizualizari: 48
Data creare: 28-01-2021 11:41:32

Componența Consiliului Local al Comunei Gropnița în mandatul 2020-2024

Consilieri:

1. Domnul BĂDIC MARIAN

2. Domnul BĂLTEANU DAMIAN

3. Domnul BOBOC VASILE

4. Domnul CHELARU TUDOR ANDREI

5. Domnul GRĂDINARU VASILE

6. Domnul LINA OVIDIU

7. Domnul LOPATNICU CĂTĂLIN

8. Domnul LUNGU DUMITRU

9. Domnul MANOLACHE VASILE

10. Domnul MARTIN DUMITRU

11. Doamna PRĂJESCU CELINA

12. Domnul ROIBU GABRIEL

13. Domnul TANASA CONSTANTIN

Vizualizari: 67
Data creare: 10-12-2020 09:47:14

Comunicat privind întreruperea furnizării apei potabile în data de 23 octombrie 2020

În scopul igienizării rezervoarelor de apă Bulbucani, de 200 mc capacitate și Gropnița, de 200 mc, vineri 23 octombrie 2020, în intervalul orar estimat 08.00 - 17.00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă către utilizatorii din localitățile Sângeri, Săveni și Bulbucani, comuna Gropnița.
În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, ApaVital Iaşi recomandă utilizatorilor afectaţi să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru perioada de întrerupere. Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la numărul de telefon 0232.969.

Cu stimă,
ing. Răzvan Manolache
Şef Serviciu Marketing Relaţii cu Publicul

Documente pdf
Comunicat privind întreruperea apei potabile vineri 23 octombrie 2020, în intervalul orar estimat 08.00 - 17.00, către utilizatorii din localitățile Sângeri, Săveni și Bulbucani, comuna Gropnița.

Vizualizari: 95
Data creare: 22-10-2020 10:18:44

Anunț concurs promovare în clasă a unui funcționar public 19.08.2020

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs de promovare în clasă a unui funcționar public încadrat pe funcție publică de nivel inferior, care a absolvit o formă de învățământ superior și căruia i-a fost aprobată cererea de înscrierea la examen.

Condiții de desfășurare a examenului de promovare în clasă:

- data până la care se pot depune cererile de înscriere: 26.08.2020, în termen de 5 zile de la data publicării anunțului la avizierul Primăriei comunei Gropnița, județul Iași și pe pagina de internet a acesteia; data la care se va publica anunțul - 19.08.2020, ora 08,00 Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs de promovare în clasă a unui funcționar public încadrat pe funcție publică de nivel inferior, care a absolvit o formă de învățământ superior - 19.08.2020

Vizualizari: 122
Data creare: 19-08-2020 13:09:27

Alegeri locale 2020

Începând cu data de 07.08.2020, Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 40 Gropnița, Județul Iași își va desfășura activitatea zilnic între orele 09.00 - 17.00.

Președinte - Iftime Laura - tel. 0753 012 145, email: lauraiftime@yahoo.com

Locțiitor - Crețu Mariu Neculai - telefon 0746 827 268, email: marius_cr77@yahoo.com

Biroul Electoral de Circumscripție Comunală nr. 40 Gropnița
, Județul Iași își va desfășura activitatea în incinta Primăriei Gropnița, cu sediul în sat Bulbucani, Comuna Gropnița, Județul Iași.

Email: is.gropnita@bec.ro

Documente pdf
Anunț program de lucru al Biroului Electoral de Circumscripție nr. 40, Comuna Gropnița, Județul Iași
Proces verbal încheiat în data de 08.08.2020 privind completarea Biroului Electoral de Circumscripție Comunală nr. 40, comuna Gropnița, județul Iași, pentru alegerea autorităților publice locale din anul 2020 cu reprezentanți ai partidelor politice
Procese verbale de afișare și hotărâri ale Biroului Electoral de Circumscripție nr. 40 Gropnița încheiate în data de 14.08.2020
Procese verbale de afișare și hotărâri ale Biroului Electoral de Circumscripție nr. 40 Gropnița încheiate în data de 17.08.2020

Vizualizari: 149
Data creare: 08-08-2020 15:26:26

Anunț de selecție partener privat pentru implementare Proiect POCU 15.06.2020

Comuna Gropnița, județul Iași, denumit în continuare Solicitant, intenționează să depună cerere de finanțare pentru proiectul „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizata din Regiunea Rediu Prăjeni”, în cadrul Apelului de proiecte AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”, Axa Prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific:
• 5.2: Reduce Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț de selecție partener privat pentru implementare Proiect POCU 15.06.2020
Anunț privind rezultatul evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de selectare partener privat 03.07.2020
Raportul privind rezultatul procedurii de selecție 08.07.2020
Anunț cu privire la rezultatul procedurii de selecție partener privat 09.07.2020

Vizualizari: 216
Data creare: 15-06-2020 19:28:59

Licitație în vederea închirierii terenului în suprafata de 195,0494 ha

COMUNA GROPNITA, JUDET IASI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație în vederea închirierii terenului în suprafață de 195,0494 ha, cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița, identificat în T72/2: P737/2 (40.3967 ha), P737/3 (0.5692 ha); T43/3: P742/3 (12.1073 ha), P742/4 (0,2177 ha), P742/5 (11.9397 ha), P742/7 (3.5664 ha); T5/1: P22/2 (11.2277 ha); T6/1: P27/3 (27.772 ha); T27, P184/3 (2.91 ha), P184/4 (1.0645 ha); P197 (1.449 ha); P184/6 (38.3655 ha); T85: P860/4 (2.4939 ha), P860/5 (17.1339 ha), P860/7 (3.8359 ha); T83: P825 (3.4583 ha), P826 (0.0135 ha), P827 (0.8522 ha), P823/1 (15.676 ha).

Închirierea
Citeste mai mult...

Documente pdf
Licitație în vederea închirierii terenului în suprafata de 195,0494 ha, cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița

Vizualizari: 215
Data creare: 06-05-2020 09:38:27

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Informare publică a Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași cu scopul informării și conștientizării cetățenilor romăni cu privire la drepturile, obligațiile și riscurile la care se expun în demersul de căutare a unui loc de muncă.

Documente pdf
Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Vizualizari: 340
Data creare: 01-05-2020 08:55:03

Licitație închiriere teren 3400mp

COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚ IAȘI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație în vederea închirierii terenului în suprafață de 3400 mp situat în T62/1, P678/3.  Închirierea se face conform art. 333, 335 din OUG nr. 57/2019 și Hotârârii Consiliului Local nr. 23/20.02.2020.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Gropnița, Compartimentul achiziții publice.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, se poate achita în numerar la casieria Primăriei comunei Gropnița.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/04/2020, ora 12:0 Citeste mai mult...

Vizualizari: 185
Data creare: 20-03-2020 09:29:15

Anunț licitație pentru închirierea suprafeței de 2400 mp, extravilan Gropnița

Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Primăria comunei Gropnița organizează licitație publică pentru închirierea suprafeței de 2400 mp, categoria arabil, identificat în extravilan Gropnița, T62/1, P678/2/15, cuprinsă în inventarul domeniului privat  al  comunei  Gropnița.

Informații privind ofertele: data - limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;
19 martie 2020, ora 09:00, ofertele se depun la sediul instituției din sat Bulbucani, comuna Gropnița, județ Iași; într-un singur exemplar,

Data și locu Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț licitație publică pentru închirierea suprafeței de 2400 mp, categoria arabil, identificat extravilan Gropnița, T62/1, P678/2/15, cuprinsă în inventarul domeniului privat al comunei Gropnița

Vizualizari: 208
Data creare: 27-02-2020 09:08:09

Rezultat probă interviu și rezultat final concurs 30.01.2020

Rezultatul probă interviu și rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadru aparatului de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași, Birou financiar contabilitate, organizat în ziua de 30.01.2020, ora 10.00:

Pepelea Amalia Vasilica: interviu punctaj 92, admis

Pepelea Amalia Vasilica: punctaj final 166.33, admis

Mai multe informații puteți găsi în documentele atașate.

Documente pdf
Rezultat interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, 30.01.2020
Rezultat final la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, 30.01.2020

Vizualizari: 197
Data creare: 31-01-2020 09:52:58

Rezultatul probei scrise concurs 30.01.2020

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadru aparatului de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași, Birou financiar contabilitate, organizat în ziua de 30.01.2020, ora 10.00 este:

Pepelea Amalia Vasilica: punctaj 74.33, admis

Mai multe detalii puteți găsi în documentul atașat.

Documente pdf
Rezultat probă scrisă la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de Referent, 30.01.2020

Vizualizari: 200
Data creare: 30-01-2020 13:40:25

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2020

 

Documente pdf
Hotărârea nr.01/29.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări, ce vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.02/29.01.2020 privind stabilirea veniturilor potențiale care se pot obține într-o gospodărie de către beneficiari de ajutor social
Hotărârea nr.03/29.01.2020 privind însușirea inventarului domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.04/29.01.2020 privind organizarea procedurii de închiriere a unei suprafețe de teren situate în extravilanul comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.05/29.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.06/29.01.2020 prin care se ia act de demisia consilierului local Mănescu Petrică și vacantarea mandatului de consilier local
Hotărârea nr.07/29.01.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Gropnița în AGA ADIS Iași în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport al deșeurilor menajere și similare, aprobarea modificării tarifului de colectare și tratare al deșeurilor din construcții și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași"
Hotărârea nr.08/29.01.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.34
Hotărârea nr.09/29.01.2020 privind validarea consilierului local Lopatnicu Cătălin, declarat următorul supleant la alegerile autorităților publice locale din 5 iunie 2016 pe lista Partidului Social Democrat, care va ocupa locul vancant ca urmare a încetării mandatului domnului consilier Mănescu Petrică în urma demisiei acestuia
Hotărârea nr.10/29.01.2020 privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gropnița, precum și a componenței acestora
Hotărârea nr.11/29.01.2020 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unor suprafețe din comuna Gropnița, județul Iași în vederea extinderii rețelelor electrice
Hotărârea nr.12/20.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Gropnița, județul Iași, pe anul 2020
Hotărârea nr.13/20.02.2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Hotărârea nr.14/20.02.2020 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2020
Hotărârea nr.15/20.02.2020 privind acordare lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.16/20.02.2020 referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.35
Hotărârea nr.17/20.02.2020 pentru aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2138/10.05.2019
Hotărârea nr.18/20.02.2020 privind stabilirea modului de întocmire a Registrului Agricol și Registrului Nominal de Rol Unic la nivelul UAT Comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.19/20.02.2020 pentru aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 2142/2019
Hotărârea nr.20/20.02.2020 pentru aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 2135/10.05.2019
Hotărârea nr.21/20.02.2020 privind pășunea comunală a Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.22/20.02.2020 de actualizare a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la investiția „Extindere școală profesională Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași” Finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, Subprogramul „Modernizarea satului românesc”
Hotărârea nr.23/20.02.2020 privind organizarea procedurii de închiriere a unei suprafețe de teren situate în intravilanul comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.24/20.02.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural în satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.26/02.03.2020 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului „Construire așezământ cultural în satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.27/23.03.2020 privind aprobarea completării Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.28/24.03.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural în satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.29/24.03.2020 privind acordare lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.30/24.03.2020 privind alegere președinte de ședință pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie 2020
Hotărârea nr.31/16.04.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției cofinanțării obiectivele de investiții legate de extindere rețea electrică în comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.32/16.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului de Asistență Socială din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.33/16.04.2020 privind aprobarea inventarului domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.34/16.04.2020 privind acordare lot pentru construire de locuințe, gratuit în folosință, tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.35/16.04.2020 privind aprobarea rectificării de buget local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.36/16.04.2020 privind aprobarea investiției „Modernizarea și Eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.37/23.04.2020 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 195,094ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Neamț
Hotărârea nr.38/30.04.2020 privind instituirea și administrarea taxei speciale de pășunat în comuna Gropnița
Hotărârea nr.39/30.04.2020 privind componența comisiei privind organizarea și evaluarea ofertelor la licitația din 15 mai 2020
Hotărârea nr.40/20.05.2020 privind aprobarea modificării bugetului de stat al UAT Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.41/20.05.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Reabilitare drumuri sătești în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.42/20.05.2020 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2235/01.07.2016 de concesiune pășune
Hotărârea nr.43/20.05.2020 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.44
Hotărârea nr.45
Hotărârea nr.46/20.05.2020 privind inventarul domeniului public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.47/20.05.2020 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Gropnița în AGA ADIS IAȘI în vederea aprobării modificării tarifului de colectare și transport a deșeurilor menajere și similare, altele decât reciclabile, în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Iași” și împuternicirea Președintelui ADIS IAȘI să semneze Actul Adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
Hotărârea nr.48
Hotărârea nr.49
Hotărârea nr.50/12.06.2020 Aprobarea participării comunei Gropnița pentru depunerea cererii de finanțare și implementarea proiectului Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjești în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) Apel de proiecte AP5/ Pl 9.vi/OS 5.2 „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o populație de pâna la 20000 locu
Hotărârea nr.51/12.06.2020 pentru revocarea Hotărârii nr. 39 din 2020
Hotărârea nr.52/12.06.2020 privind alegere președinte de ședință pentru perioada 1 iulie - 30 septembrie
Hotărârea nr.53/12.06.2020 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 60990
Hotărârea nr.54/03.07.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural în satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.55/03.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.60/13.07.2020 privind trecerea din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.63/22.07.2020 cu privire la aprobarea proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni” ce urmează a fi depus în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, apel de propuneri de proiecte: Axa 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală
Hotărârea nr.64/22.07.2020 privind aprobarea modificării bugetului local al UAT Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.65/22.07.2020 privind aprobarea execuției bugetare
Hotărârea nr.66/22.07.2020 cu privire la aprobarea actualizării titlului obiectivului de investiții - „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.67/22.07.2020 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.68/22.07.2020
Hotărârea nr.69/31.08.2020 privind aprobarea modificării bugetului local al UAT Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.70/31.08.2020 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.71/31.08.2020 privind aprobarea nomenclatorului stradal din comuna Gropnița
Hotărârea nr.72/31.08.2020 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2020-2021
Hotărârea nr.73/31.08.2020 privind realizarea investiției „Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local din comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.74/31.08.2020 privind aprobarea unor măsuri legate de obiectivul de investiție „REGIUNEA NORD-EST - AXA Rutieră strategică 1: Iași - Suceava” pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.75/31.08.2020 privind Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Hotărârea nr.76/31.08.2020 privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
Hotărârea nr.77
Hotărârea nr.78/22.09.2020 privind abrograrea Hotărârii Consiliului Local Gropnița nr.78/2020 privind organizarea procedurii de închiriere a unei suprafețe de teren situate în extravilanul comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.79/22.09.2020 privind aprobarea modificării bugetului local al UAT Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.80/22.09.2020 privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Unității Administrativ Teritoriale Comuna Gropnița, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora
Hotărârea nr.81/22.09.2020 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 61114
Hotărârea nr.82/02.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință
Hotărârea nr.83/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.84/02.11.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.85/02.11.2020 privind aprobarea rectificării de buget local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.86/02.11.2020 privind implementarea a două proiecte impuse de pandemia de COVID 19
Hotărârea nr.87/02.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.88/02.11.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor de includere în buget a cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea unităților de învățământ din comuna Gropnița, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”
Hotărârea nr.89/02.11.2020 privind desemnarea domnului Badic Marian și a domnului Roibu Gabriel drept reprezentanți ai Consiliului Local, în Consiliul de Administrație al Școlii Profesionale Gropnița, respectiv în Comisia de evaluare și asigurare a calității din cadrul Școlii Profesionale Gropnița
Hotărârea nr.90/02.11.2020 privind dezmembrarea imobilului cu număr cadastral 61562
Hotărârea nr.91/02.11.2020 privind concesionarea prin licitație publică a două suprafețe de teren aflate în patrimoniul public al Unității Administrativ Teritoriale Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.92/27.11.2020 privind domeniul public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.93/27.11.2020 privind aprobarea propunerii rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.94/27.11.2020 privind domeniul public al comunei Gropnița
Hotărârea nr.95/27.11.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări, ce vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.96/27.11.2020 privind veniturile potențiale ale beneficiarilor de venit minim garantat
Hotărârea nr.97
Hotărârea nr.98
Hotărârea nr.99/18.12.2020 privind validarea Dispoziției primarului comunei nr. 308 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
Hotărârea nr.100/18.12.2020 privind aprobarea rectificării de buget local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.101/18.12.2020 privind aprobarea execuției bugetare preliminare pe anul 2020
Hotărârea nr.102/18.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021
Hotărârea nr.103/18.12.2020 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Hotărârea nr.104/18.12.2020 privind aprobarea acordării de loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.105/18.12.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.106/18.12.2020 privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
Hotărârea nr.107/18.12.2020 privind aprobarea: realizării obiectivului de investiții - Extindere rețea electrică în comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.108/18.12.2020 privind realizarea ghișeului virtual de plăți la nivelul UAT - Comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.109/18.12.2020 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.40
Hotărârea nr.110/18.12.2020 privind concesionarea prin licitație publică a unor spații din Dispensarul medical din sat Gropnița, comuna Gropnița
Hotărârea nr.113/22.12.2020 de aprobare a actualizării indicatorilor tehnico-economici reprezentând introducerea dotărilor la investiția „Construire grădiniță cu program normal Săveni, comuna Gropnița, județul Iași”

Vizualizari: 228
Data creare: 29-01-2020 10:18:56

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere concurs 30.01.2020

În urma analizării dosarului de înscriere depus în vederea participării la concursul de recrutare organizat în ziua de 30.01.2020, ora 10,00 - proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent, din cadrul Primăriei comunei Gropnița - Biroul Financiar Contabilitate, comisia de concurs, întrunită în data de 21.01.2020, comunică rezultatul selecției de dosare:

- Pepelea Amalia Vasilica - ADMIS

Mai multe detalii puteți găsi în anunțul atașat.

Documente pdf
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere concurs 30.01.2020

Vizualizari: 188
Data creare: 21-01-2020 15:11:39

Prezentare comuna Gropnița, județul Iași

Localitatea Săveni, județul IașiComuna Gropnița este așezată în partea de centru - nord a județului Iași la o distanță de 37 km de municipiul Iași, se întinde pe o suprafață de 8174 ha și are o populație de 3154 locuitori.

Anunț declarare date pentru înscrierea în registrul agricol 14.01.2019

Anunț declarare date pentru înscrierea în registrul agricol 14.01.2019

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021