Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sectoarele cadastrale - Programul Național de Cadastru și Carte Funciară - FINANȚAREA VII

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică Județ: IAȘI, UAT: GROPNIȚA, Sectoare: 14,15,16,33,35,36,38,39,40,41,42,45,54,7Sectoarele cadastrale în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară - FINANȚAREA VII

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2022

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2022

Anunț privind obligația declarării datelor pentru înscrierea în registrul agricol - 2023

Anunț privind obligația declarării datelor pentru înscrierea în registrul agricol - 2023Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Certificat de urbanism nr. 6 din 03.02.2023
Certificat de urbanism nr. 5 din 31.01.2023
Certificat de urbanism nr. 4 din 31.01.2023
Proiect de repartizare a bugetului local pe anul 2023
Hotărârea nr.105/16.12.2022 privind actualizarea statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - Decizii de impunere 26.01.2023 (persoane fizice și juridice)
Comunicare repartizare sume defalcate din T.V.A. pentru bugetele locale
Certificat de urbanism nr. 3 din 19.01.2023
Certificat de urbanism nr. 2 din 17.01.2023
Certificat de urbanism nr. 1 din 09.01.2023
Anunț privind obligația declarării datelor pentru înscrierea în registrul agricol
Transparența salarială conform art. 33 din Legea nr. 153/2017 la 30.09.2022
Hotărârea nr.107/20.12.2022 privind propunerea de rețea școlară pentru anul școlar 2022 - 2023
Hotărârea nr.106/20.12.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Gropnița pentru trimestrul IV 2022
Hotărârea nr.105/16.12.2022 privind actualizarea statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Hotărârea nr.104/16.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea canalizare în Comuna Gropnița, Județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotărârea nr.103/16.12.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2023 în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Gropnița, Județul Iași
Hotărârea nr.102/16.12.2022 privind însușirea devizului investiției locale „Construire copertina pentru adăpostire lemne de foc în satul Gropnița, comuna Gropnița, județ Iași"
Hotărârea nr.101/16.12.2022 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin Hotărârea Consiliului Local pentru tineri din comuna Gropnița
Hotărârea nr.100/16.12.2022 privind trecerea unui imobil din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.99/13.12.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Gropnița pentru trimestrul IV 2022
Hotărârea nr.98/13.12.2022 privind solicitarea de preluare din domeniul public al județului Iași și administrarea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în domeniul public al comunei Gropnița și administrarea Consiliului Local al comunei Gropnița a patru terenuri și a unei clădiri situate în comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.97/24.11.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 36.960 mp în vederea amplasării unui parc de energie fotovoltaică pe raza localității Forăști
Hotărârea nr.96/24.11.2022 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 70 din 2022
Hotărârea nr.95/24.11.2022 privind stabilirea veniturilor din munci ocazionale
Hotărârea nr.94/24.11.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări, ce vor fi realizate în anul 2023 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.93/24.11.2022 privind modificarea Hotărârii de Consiliu privind taxele și impozitele locale pentru anul 2023
Hotărârea nr.92/24.11.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare în cadrul proiectului HUB de servicii MMSS - SII MMSS cod Mysmis 130963
Hotărârea nr.91/24.11.2022 privind aprobarea unor măsuri în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025
Hotărârea nr.90/18.11.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Gropnița pentru trimestrul IV 2022

Registru proiecte de hotărâri - 2022Documente pdf
Registru proiecte de hotărâri - 2022

Vizualizari: 8
Data creare: 28-12-2022 23:15:19

Anunț concurs promovare în grad a unui funcționar public - proba scrisă 17.01.2023

Primăria comunei Gropnița, județul Iași, organizează concurs de promovare în grad profesional în data de 17.01.2023, conform prevederilor art 478 - 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 126 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul desfășurării concursului de promovare în grad:

- 15.12.2022 - data publicării anunțului pe site-ul instituției și la avizier;
- 03.01.2023 - data până la care se pot depune dosarele de concurs;
- 10.01.2023 - data până la care se face selecția de dosare;
- 11.01.2023 - depunerea contestaț Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs promovare în grad a unui funcționar public - proba scrisă 17.01.2023

Vizualizari: 20
Data creare: 15-12-2022 11:33:48

Comunicat de presă - Finalizare Proiect dotare unități de învățământ din comuna Gropnița

Comuna Gropnița, județul Iași a finalizat în cursul lunii septembrie implementarea proiectului: „Dotarea unităților de învățământ din comuna Gropnița, județul Iași cu echipa-mente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, axa prioritară 10, obiectiv specific 10.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, număr contract 772/15.12.2021.

Obiectivul general al proiectului: Dotarea a 5 unități de învățământ preuniversitar cu echipamente de protecție de tip măști de protecție medicală și dezinfectanți pentru Citeste mai mult...

Documente pdf
Comunicat de presă - Anunț de finalizare proiect - „Dotarea unităților de învățământ din comuna Gropnița, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2” - cod proiect SMIS 144677

Vizualizari: 31
Data creare: 03-11-2022 12:28:28

Comunicat de presă - Proiect dotare unități de învățământ din comuna Gropnița

Comuna Gropnița, județul Iași a semnat în cursul lunii decembrie contractul de finanțare pentru proiectul: „Dotarea unităților de învățământ din comuna Gropnița, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, axa prioritară 10, obiectiv specific 10.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, număr contract 772/15.12.2021.

Obiectivul general al proiectului: Dotarea a 5 unități de învățământ preuniversitar cu echipamente de protecție de tip măști de protecție medicală și dezinfecta Citeste mai mult...

Documente pdf
Comunicat de presă - Anunț de începere proiect - „Dotarea unităților de învățământ din comuna Gropnița, județul Iași cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-COV-2” cod proiect SMIS 144677

Vizualizari: 30
Data creare: 03-11-2022 11:01:13

Anunț Licitație publică deschisă concesionare spațiu - 04.11.2022

U.A.T. Comuna Gropnița, județul Iași, anunță organizarea unei licitații publice deschisă cu ofertă în plic închis în vederea concesionării unui spațiu în suprafață de 15,80 mp, situat la etajul clădirii Dispensarului medical din satul Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași, reprezentând cameră pentru consultații, aparținând domeniului public al U.A.T. Comuna Gropnița.

Documentația de participare poate fi achiziționată de la sediul instituției și se va depune la compartimentul Registratură din Primăria comunei, până la data de 04.11.2022, ora 11:30.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 04.11.2022, ora 12:30 la sediul U.A.T. Comuna Gropnița, județul Iași.

Relații suplimentar Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Licitație publică deschisă concesionare spațiu - 04.11.2022

Vizualizari: 34
Data creare: 07-10-2022 12:33:58

Anunț Licitație publică deschisă vânzare teren - 04.11.2022

U.A.T. Comuna Gropnița, județul Iași, anunță organizarea unei licitații publice deschisă cu ofertă în plic închis în vederea vânzării unui teren în suprafață de 698 mp, aparținând domeniului privat al U.A.T. Comuna Gropnița, situat în satul Forăști, comuna Gropnița, parcela 548/2, nr. cadastral 60426.

Documentația de participare poate fi achiziționată de la sediul instituției și se va depune la compartimentul Registratură din Primăria comunei, până la data de 04.11.2022, ora 10:00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 04.11.2022, ora 11:00 la sediul U.A.T. Comuna Gropnița, județul Iași.

Relații suplimentare se vor obține de la sediul U.A.T. Comuna Gropnița – telefon 0232/414.124.

Documente pdf
Anunț Licitație publică deschisă vânzare teren - 04.11.2022

Vizualizari: 34
Data creare: 06-10-2022 09:10:15

Anunț Licitație publică deschisă închiriere teren extravilan - 27.10.2022

Primăria comunei Gropnița, județul Iași, anunță organizarea unei licitații publice deschisă cu ofertă în plic închis în vederea închirierii unei suprafețe de 77,3729 ha, din extravilanul comunei, categoria pășune în comuna Gropnița, județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Gropnița: T72/2, P 737/2. CF 60608 – 31,3967 ha si T 77, P 745/10 – 45,9762 ha.

Documentația de participare poate fi achiziționată de la sediul instituției și se va depune la compartimentul Registratură din Primăria comunei, până la data de 27.10.2022, ora 11:00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 27.10.2022, ora 12:00 la sediul Primăriei comunei Gropnița, județul Ia
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Licitație publică deschisă închiriere teren extravilan 27.10.2022

Vizualizari: 37
Data creare: 04-10-2022 13:48:13

Anunț public privind depunerea solicitării de Acord de mediu

S.C. Aroma Fructelor de Pădure S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare plantație de zmeu în comuna Gropnița”, propus a fi amplasat în comuna Gropnița, extravilan, județul Iași, nr. cad. 61075, tarla 66.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Iași din Calea Chișinăului nr. 43, municipiul Iași, județul Iași, în zilele de luni - vineri, între orele 9:00 - 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Iași.

Titular: S.C. Aroma Fructelor de Pădure S.R.L.

Data: 30.09.2022

Documente pdf
Anunț public privind depunerea solicitării de Acord de mediu pentru proiectul „Înființare plantație de zmeur în comuna Gropnița”

Vizualizari: 37
Data creare: 03-10-2022 09:56:44

Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni

Beneficiar: Comuna Gropnița, în parteneriat cu Școala Profesională Gropnița, Asociația GAL Regiunea Rediu-Prăjeni și Asociația Divina Providență.

Obiectivul general: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală – Regiunea Rediu-Prăjeni, prin dezvoltarea și implementarea unui program de măsuri integrate adresate unui număr de 250 persoane din grupurile vulnerabile, din care minim 35% femei.

Anunțuri locuri de muncă:

Angajăm lucrător comercial la magazinul din Valea Lupului, s
Citeste mai mult...

Vizualizari: 67
Data creare: 22-09-2022 09:34:39

Anunț închiriere pășune comunală 20.04.2022

Primăria comunei Gropnița, județul Iași, anunță închirierea prin licitație publică deschisă cu ofertă în plic a pășunii comunale.

Documentația de participare poate fi achiziționată de la sediul instituției și se va depune la compartimentul Registratură din Primăria comunei, până la data de 20.04.2022, ora 10:00.

Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 20.04.2022, ora 11:00 la sediul Primăriei comunei Gropnița, județul Iași.

Relații suplimentare se vor obține de la sediul Primăriei comunei Gropnița - telefon 0232/ 414.124.

Documente pdf
Anunț închirierea prin licitație publică deschisă cu ofertă în plic a pășunii comunale

Vizualizari: 76
Data creare: 30-03-2022 15:25:19

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2022Documente pdf
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.10 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3445 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.2532 ha (arabil + fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.6037 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.60 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.94 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 13.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.15 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.1597 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.10 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3592 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3755 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 28.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.63 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 28.01.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5088 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.222 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.372 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.6156 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.8862 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.1375 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.2680 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.64 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.34 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 04.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.1705 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 18.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.85 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 18.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.199 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 3.50 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5142 ha (fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.80 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.71 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.65 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5538 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.65 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.72 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3180 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 25.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 25.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 25.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 25.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 28.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.98 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 28.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0,7422 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 28.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3408 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 28.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3012 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 28.02.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.54 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 01.03.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 01.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.10 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3445 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.2532 ha (arabil + fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.6037 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.60 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.94 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 21.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3592 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 25.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.10 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 25.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.1597 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 25.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.15 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 25.03.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3755 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.63 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5088 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.2220 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.372 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.6156 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.8862 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.1375 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.2680 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.64 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.34 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 12.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.10 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3445 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.2532 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.6037 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.6000 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.94 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.1705 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.85 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Pușcașu Mihaela, Ungureanu Cătălin Ioan, Șălaru Adriana - 1.00 ha (fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 19.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.3476 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 19.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 19.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.9069 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 19.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 19.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 19.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 19.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 19.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil+fâneață, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.7524 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.0207 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.25 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.1152 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.04.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.28 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 20.04.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.15 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.1597 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.10 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3592 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.199 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 3.50 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5142 ha (fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.80 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.71 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 03.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.65 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5538 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.65 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.72 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.318 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 09.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.98 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 09.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.7422 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 09.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3408 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 09.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3012 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 09.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.54 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 09.05.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 09.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5088 ha (arabil + fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.2220 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3720 ha (arabil + fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.6156 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.8862 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1,1375 ha (arabil + fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.2680 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.64 ha (arabil + fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.34 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 17.05.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.0045 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.05.2022
Ofertă de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.6631 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.1705 ha (arabil + fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 30.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.8500 ha (arabil + fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 30.05.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.1990 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 3.50 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5142 ha (fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.80 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.71 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 06.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.65 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5538 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.65 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.72 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3180 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 07.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 10.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.98 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 10.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.7422 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 10.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3408 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 10.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.3012 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 10.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5400 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 10.06.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.5000 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 10.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Pușcașu Mihaela, Ungureanu Cătălin Ioan, Sălaru Adriana - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.9069 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 23.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil+fâneață, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.7524 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.0207 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.25 ha (arabil+fâneață, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.1152 ha (arabil+fâneață, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.28 ha (arabil+fâneață, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 24.06.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Pușcașu Mihaela, Ungureanu Cătălin Ioan, Șălaru Adriana - 1.00 ha (fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.3476 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.9069 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.00 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.50 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.50 ha (arabil+fâneață, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.7524 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.0207 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.25 ha (arabil+fânețe, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.1152 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 1.28 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 26.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.0045 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.07.2022
Proces verbal de constatare a încheierii etapei procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.6631 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 29.07.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 2.0045 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 05.09.2022
Proces verbal de finalizare a procedurii privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru oferta de vânzare teren - Agri Terenuri S.A. - 0.6631 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 05.09.2022
Ofertă de vânzare teren - Ciolan Cătălin Ștefan - 3.465 ha (arabil, loc. Gropnița, com. Gropnița) - 19.10.2022

Vizualizari: 247
Data creare: 09-02-2022 12:51:37

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2022Documente pdf
Hotărârea nr.01/31.01.2022 privind aprobarea rețelei școlare a comunei Gropnița
Hotărârea nr.02/31.01.2022 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr.15/2003 în anul 2022
Hotărârea nr.03/31.01.2022 privind aprobarea acordării loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.04/31.01.2022 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Gropnița, județ Iași
Hotărârea nr.05/31.01.2022 privind aprobarea investiției „Extindere rețea electrică în satul Mălăești, lot 2 zona - După Sat, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.06/31.01.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției cofinanțării obiectivelor de investiții legate de extindere rețea electrică în comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.07/31.01.2022 privind aprobarea de măsuri legate de managementul școlar în UAT Gropnița
Hotărârea nr.08/31.01.2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non casnice în comuna Gropnița
Hotărârea nr.09/31.01.2022 privind pășunea comunală a Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.10/31.01.2022 privind aprobarea modificarea Hotărârii nr.57 din 2006 a Consiliului Local Gropnița
Hotărârea nr.11/11.02.2022 privind dezmembrarea unui teren
Hotărârea nr.12/11.02.2022 privind dezmembrarea unui teren
Hotărârea nr.13/11.02.2022 privind numirea unei comisii de analiză, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
Hotărârea nr.14/11.02.2022
Hotărârea nr.15/11.02.2022 cu privire la aprobarea: Acordului de cooperare cu Asociația Comunelor din România în vederea organizării și exercitării unor activități stabilite prin Codul Administrativ”
Hotărârea nr.16/11.02.2022
Hotărârea nr.17/11.02.2022 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Gropnița nr. 71/2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor spații din Dispensarul medical din sat Gropnița, comuna Gropnița în vederea funcționării Centrului de Permanență Gropnița
Hotărârea nr.18/23.02.2022 privind aprobarea completării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași pentru anul 2022
Hotărârea nr.19/14.03.2022 privind pășunea comunală
Hotărârea nr.20/14.03.2022 privind aprobarea investiției „Înființarea sistemului de supraveghere în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.21/14.03.2022 privind aprobarea investiției „Achiziție microbuz nepoluant în scop comunitar în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.22/21.03.2022 privind aprobarea Statutului comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.23/21.03.2022 privind aprobarea alocării din excedentul bugetar rezultat la 31 decembrie 2021
Hotărârea nr.24/21.03.2022 privind vânzarea terenului în suprafață de 600mp identificat în Tarlaua 18, Pcc548/2, CF 93, situat administrativ în intravilan satului Forăști, Comuna Gropnița
Hotărârea nr.25/21.03.2022 privind procedura operațională privind închirierea pășunii comunei Gropnița
Hotărârea nr.26
Hotărârea nr.27
Hotărârea nr.28
Hotărârea nr.29/13.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie - iunie 2022
Hotărârea nr.30/13.04.2022 privind actualizarea unei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.31/13.04.2022 privind aprobarea încheierii Acordului pentru realizarea investiției „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Gropnița, Focuri și Erbiceni, județul Iași”
Hotărârea nr.32/13.04.2022 privind aprobarea implementării obiectivului de investiții „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Gropnița, Focuri și Erbiceni, județul Iași”
Hotărârea nr.33/13.04.2022 privind aprobarea implementării investiției „Construire teren de sport pentru copii și tineret la Școala Săveni, comuna Gropnița, județ Iași”
Hotărârea nr.34/29.04.2022 privind taxele și impozitele locale la nivelul comunei Gropnița pentru anul 2023
Hotărârea nr.35/29.04.2022 privind includerea în domeniul privat a terenului în suprafață de 1083 mp, intravilan sat Sângeri, categoria curți-construcții, situate în tarlaua 14, parcela 420
Hotărârea nr.36/29.04.2022 privind aprobarea stemei comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.37/29.04.2022 privind aprobarea înființării unui post de asistent social
Hotărârea nr.38/09.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Înființarea sistemului de supraveghere video în comuna Gropnița, județul Iași în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componența 10 - Fondul local
Hotărârea nr.39/09.05.2022 privind obiectivul de investiții „Construire teren de sport pentru copii și tineret la Școala Săveni, comuna Gropnița, județ Iași”
Hotărârea nr.40/09.05.2022 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al comunei Gropnița nr.52/1999 și următoarele incidente
Hotărârea nr.41/09.05.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 27 din 28 martie 2022
Hotărârea nr.42/13.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Achiziție mobilier urban inteligent în comuna Gropnița, județul Iași” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 - Fondul local
Hotărârea nr.43/30.05.2022 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire contracte privind achiziția de produse aferente programului și a contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru anul școlar 2022-2023
Hotărârea nr.44/30.05.2022 privind aprobare denumiri străzi pentru 4 (patru) străzi din comuna Gropnița
Hotărârea nr.45/30.05.2022 privind aprobarea semnării și depunerii spre finanțare la Consiliul Județean Iași a Acordului de cooperare pentru persoane juridice române ori străine, inclusiv parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni sau proiecte de interes public județean privind educația, cultura, tineretul
Hotărârea nr.46/14.06.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.47/12.07.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Gropnița aferent anului 2022
Hotărârea nr.48/12.07.2022 privind validarea Dispoziției nr. 74 din 23 iunie 2022 privind modificarea bugetului local al comunei Gropnița pe anul 2022
Hotărârea nr.49/12.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru trimestrul III 2022
Hotărârea nr.50/12.07.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a „Diplomei de aur” și a câte unui premiu financiar pentru cuplurile gropnițene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă
Hotărârea nr.51
Hotărârea nr.52/28.07.2022 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.53/28.07.2022 privind încetarea contractului de concesiune nr. 2142 din 10 mai 2019 încheiat între Calenciuc Tatiana și UAT Gropnița
Hotărârea nr.54/28.07.2022 privind încetarea contractului de concesiune nr. 1385 din 11 aprilie 2018 încheiat între Andrieș Gabriel și UAT Gropnița
Hotărârea nr.55/28.07.2022 privind actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.56/28.07.2022 privind aprobarea Hotărârii Consiliului Local nr.40/2022
Hotărârea nr.57/28.07.2022 privind retragerea dreptului la loc de casă lui Chirilă Vasile Tiberiu
Hotărârea nr.58/28.07.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.59/09.08.2022 privind aprobarea preluării contractului de concesionare nr. 576 din 2003 având drept concesionar pe Rotaru Gh. Gheorghe
Hotărârea nr.60/09.08.2022 privind dezmembrarea imobilului CF 60524
Hotărârea nr.61/09.08.2022 privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași - Etapa a doua” și participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
Hotărârea nr.62/09.08.2022 privind acordare locuri de casă pentru tinerii din comuna Gropnița
Hotărârea nr.63/11.08.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului
Hotărârea nr.64/12.09.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire teren de sport pentru copii și tineret la Școala Săveni, comuna Gropnița, județ Iași”
Hotărârea nr.65/12.09.2022 privind aprobarea proiectului de investiții „Investiții în mobilitatea rurală verde a comunei Focuri din județul Iași prin achiziția de mijloace de transport public nepoluante” și a cheltuielilor aferente acestuia
Hotărârea nr.66/16.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.67/26.09.2022 privind aprobarea prelungirii valabilității Strategiei de Dezvoltare a comunei Gropnița 2015 - 2020
Hotărârea nr.68/26.09.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 38 din 09.05.2022 pentru aprobarea proiectului de investiții „Înființarea sistemului de supravegherea video în comuna Gropnița, județul Iași"
Hotărârea nr.69/30.09.2022 privind trecerea unui teren în suprafață de 700 mp din domeniul public în domeniul privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.70/30.09.2022 privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 698 mp identificat în parcela 548/2, număr cadastral 60426, situat în satul Forăști, comuna Gropnița, aflat în inventarul domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.71/30.09.2022 privind desemnarea reprezentanți pentru Școala Profesională Gropnița
Hotărârea nr.72/30.09.2022 privind concesionare unui spațiu de 15,80 mp din cadrul Dispensarului uman Gropnița în vederea desfășurării de activități medicale
Hotărârea nr.73/30.09.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 1 octombrie 2022 - 31 decembrie 2022
Hotărârea nr.74/30.09.2022 privind aprobarea procedurii de licitație în vederea închirierii unei suprafețe de teren categoria pășune
Hotărârea nr.75/30.09.2022 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.76/30.09.2022 privind validarea Dispoziției Primarului comunei Gropnița nr. 113/2022 privind modificarea bugetului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.77
Hotărârea nr.78/08.10.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.79/08.10.2022 privind depunerea proiectului „Reabilitarea moderată a Școlii Profesionale din sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.80/21.10.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire teren de sport pentru copii și tineret la Școala Săveni, comuna Gropnița, județ Iași”
Hotărârea nr.81/21.10.2022 privind componența comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitația organizata în vederea închirierii pășunii comunale din comuna Gropnița cu dată de depunere 27 octombrie 2022
Hotărârea nr.82/31.10.2022 privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor prezentate în cadrul licitației publice deschise în vederea concesionării unui spațiu din Dispensarul Medical din satul Gropnița în vederea desfășurării de activități medicale
Hotărârea nr.83/31.10.2022 privind desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor prezentate în cadrul licitației publice deschise în vederea vânzării unei suprafețe de teren din intravilan sat Gropnița, comuna Gropnița, județ Iași
Hotărârea nr.84/31.10.2022 privind încetarea contractului de concesiune nr. 377 din 30 ianuarie 2018 încheiat între Costin Florin și UAT Gropnița
Hotărârea nr.85/31.10.2022 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009, consolidat 2021 prin Actul Adițional nr. 2
Hotărârea nr.86/31.10.2022 privind aprobarea vânzării suprafeței de 700 mp intravilan Gropnița prin licitație publică
Hotărârea nr.87/31.10.2022 privind aprobarea încetării contractului de concesionare încheiat între Maftei Mihai și UAT Gropnița
Hotărârea nr.88/31.10.2022 privind asigurarea suportului IT în vederea organizării și dezvoltării Sistemului de control intern managerial prin intermediul platformei “Soluția e-SCIM”, www.e-scim.ro
Hotărârea nr.89/18.11.2022 privind aprobarea investiției locale „Construire copertină pentru adăpostire lemne de foc în satul Gropnița, comuna Gropnița, județ Iași"
Hotărârea nr.90/18.11.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Gropnița pentru trimestrul IV 2022
Hotărârea nr.91/24.11.2022 privind aprobarea unor măsuri în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025
Hotărârea nr.92/24.11.2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare în cadrul proiectului HUB de servicii MMSS - SII MMSS cod Mysmis 130963
Hotărârea nr.93/24.11.2022 privind modificarea Hotărârii de Consiliu privind taxele și impozitele locale pentru anul 2023
Hotărârea nr.94/24.11.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări, ce vor fi realizate în anul 2023 de către beneficiarii venitului minim garantat
Hotărârea nr.95/24.11.2022 privind stabilirea veniturilor din munci ocazionale
Hotărârea nr.96/24.11.2022 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al comunei Gropnița nr. 70 din 2022
Hotărârea nr.97/24.11.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 36.960 mp în vederea amplasării unui parc de energie fotovoltaică pe raza localității Forăști
Hotărârea nr.98/13.12.2022 privind solicitarea de preluare din domeniul public al județului Iași și administrarea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași în domeniul public al comunei Gropnița și administrarea Consiliului Local al comunei Gropnița a patru terenuri și a unei clădiri situate în comuna Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.99/13.12.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Gropnița pentru trimestrul IV 2022
Hotărârea nr.100/16.12.2022 privind trecerea unui imobil din inventarul domeniului public în inventarul domeniului privat al comunei Gropnița
Hotărârea nr.101/16.12.2022 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin Hotărârea Consiliului Local pentru tineri din comuna Gropnița
Hotărârea nr.102/16.12.2022 privind însușirea devizului investiției locale „Construire copertina pentru adăpostire lemne de foc în satul Gropnița, comuna Gropnița, județ Iași"
Hotărârea nr.103/16.12.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pentru anul 2023 în cadrul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Gropnița, Județul Iași
Hotărârea nr.104/16.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea canalizare în Comuna Gropnița, Județul Iași” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
Hotărârea nr.105/16.12.2022 privind actualizarea statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Hotărârea nr.106/20.12.2022 privind modificarea bugetului local al comunei Gropnița pentru trimestrul IV 2022
Hotărârea nr.107/20.12.2022 privind propunerea de rețea școlară pentru anul școlar 2022 - 2023

Vizualizari: 110
Data creare: 25-01-2022 19:10:03

Proiecte de hotărâri - 2022Linkuri externe
Proiecte de hotărâri - ședință ordinară 31.01.2022, ora 08.30
https://www.comuna-gropnita-iasi.ro/ari2_4801-convocare_sedinta_ordinara_in_ziua_de_31_01_2022_ora_08_30.html

Vizualizari: 94
Data creare: 20-01-2022 21:02:48

Sectoarele cadastrale - Programul Național de Cadastru și Carte Funciară - FINANȚAREA VII


Sectoarele cadastrale în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară - FINANȚAREA VII conform contractului de prestări servicii nr. 6243/22.10.2021

Foto
Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică Județ: IAȘI, UAT: GROPNIȚA, Sectoare: 14,15,16,33,35,36,38,39,40,41,42,45,54,7

Documente pdf
Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică Județ: IAȘI, UAT: GROPNIȚA, Sectoare: 14,15,16,33,35,36,38,39,40,41,42,45,54,70

Vizualizari: 209
Data creare: 23-12-2021 00:32:43

Formularul digital de intrare în România


Formularul digital de intrare în România:
Cine completează Formularul digital de intrare în România?
Formularul se completează de către toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.


Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?
Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro Formular, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, un
Citeste mai mult...

Foto
Formularul digital de intrare în România

Linkuri externe
Pașii necesari în vederea completării formularului digital pentru intrarea în România.
https://www.youtube.com/watch?v=03NbiFgkp4k

Vizualizari: 173
Data creare: 20-12-2021 12:43:30

Bilanțuri contabile


Linkuri externe
Bilanțuri contabile
https://www.comuna-gropnita-iasi.ro/ari2_1622-bilanturi_contabile.html

Vizualizari: 135
Data creare: 06-12-2021 15:48:30

Registru proiecte de hotărâri - 2021Documente pdf
Registru proiecte de hotărâri - 2021

Vizualizari: 142
Data creare: 03-11-2021 14:53:25

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil
Foto
Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Documente pdf
Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Vizualizari: 232
Data creare: 15-10-2021 14:12:40

Gestionarea deșeurilor - sticlăFoto
Gestionarea deșeurilor - sticlă

Vizualizari: 354
Data creare: 14-10-2021 11:49:38

Prezentare comuna Gropnița, județul Iași

Imagine din comuna GropnițaComuna Gropnița este așezată în partea de centru - nord a județului Iași la o distanță de 37 km de municipiul Iași, se întinde pe o suprafață de 8174 ha și are o populație de 3154 locuitori.

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Drepturile cetățenilor privind accesul la informațiile de mediu

Ghid informativ mediuDrepturile cetățenilor privind accesul la informațiile de mediu

Ghid reciclare deșeuri

Gestionarea deșeurilorGhid reciclare deșeuri

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru consumatorul vulnerabilAjutorul pentru consumatorul vulnerabil

Anunțuri Curs competențe antreprenoriale și Curs inițiere, calificare, formare profesională

Anunțuri Curs competențe antreprenoriale și Curs inițiere, calificare, formare profesionalăAnunțuri Curs competențe antreprenoriale și Curs inițiere, calificare, formare profesională

Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni

Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din regiunea Rediu-Prăjeni

Raport intermediar de evaluare și selecție Concurs Planuri de Afaceri

Raport intermediar de evaluare și selecție Concurs Planuri de Afaceri