Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași

Informare publică Inspectoratul Teritorial de Muncă IașiUltimele documente incărcate


Documente pdf
Proiect de hotărâre nr.5530/17.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea demolării clădirii fostului dispensar uman
Proiect de hotărâre nr.5528/17.09.2021 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Studiu de oportunitate pentru concesiunea spațiilor din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropnița, județul Iași, în vederea amenajării Centrului de Permanență Gropnița
Proiect de hotărâre nr.5530/17.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea demolării clădirii fostului dispensar uman
Proiect de hotărâre nr.5528/17.09.2021 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Studiu de oportunitate pentru concesiunea spațiilor din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropnița, județul Iași, în vederea amenajării Centrului de Permanență Gropnița
Anunț Convocare ședință ordinară în ziua de 23.09.2021, ora 08.30 la sediul Primăriei comunei Gropnița
Calendarul evenimentelor ecologice
Drepturile cetățenilor privind accesul la informațiile de mediu
Hotărârea nr.113/22.12.2020 de aprobare a actualizării indicatorilor tehnico-economici reprezentând introducerea dotărilor la investiția „Construire grădiniță cu program normal Săveni, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.112/22.12.2020 privind aprobarea rectificării de buget local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.68/05.08.2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare în proiectul Gloria
Hotărârea nr.67/05.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.66/05.08.2021 privind aprobarea participării Comunei Gropnița la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
Hotărârea nr.65/05.08.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr.4782/04.08.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre nr.4700/29.07.2021 privind aprobarea participării Comunei Gropnița la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
Proiect de hotărâre nr.4697/29.07.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Anunț Convocare ședință extraordinară în ziua de 05.08.2021, ora 08.30 la sediul Primăriei comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr.4700/29.07.2021 privind aprobarea participării Comunei Gropnița la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
Proiect de hotărâre nr.4697/29.07.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr.4543/21.07.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.64/22.07.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al Comunei Gropnița județul Iași
Hotărârea nr.63/22.07.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor spații din Dispensarul medical din sat Gropnița, comuna Gropnița în vederea funcționării CENTRULUI DE PERMANENȚĂ GROPNIȚA
Hotărârea nr.62/22.07.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.61/22.07.2021 privind aprobarea acordării loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.60/22.07.2021 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021
Hotărârea nr.59/22.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre nr.4463/15.07.2021 privind concesionarea prin licitaţie publică a unor spații din dispensarul medical din sat Gropnita, comuna Gropnita in vederea funcționării CENTRULUI DE PERMANENȚĂ GROPNIȚA
Proiect de hotărâre nr.4459/15.07.2021 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021

Buget rectificat 28.06.2021Documente pdf
Bugetul rectificat 28.06.2021

Vizualizari: 28
Data creare: 30-06-2021 12:24:42

Bilanț trimestrul I - 2021Documente pdf
Bilanț la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 87.02.50 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 51.02.01.03 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 65.02 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 67.02 la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - detalierea cheltuielilor 68.02 la data de 31.03.2021
Situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2021; situația fluxurilor de bancă la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - venituri la data de 31.03.2021; Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții - cheltuieli la data de 31.03.2021; Detalierea cheltuielilor
Contul de execuție a bugetului local - venituri la data de 31.03.2021
Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli la data de 31.03.2021
Disponibil din mijloace cu destinație specială la data de 31.03.2021; Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale; Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap
Plăți restante - Total la data de 31.03.2021
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Balanța de la data de 01-01-2021 până la data de 31.03.2021

Vizualizari: 36
Data creare: 08-06-2021 10:13:53

Anunț concurs Consilier, clasă I, Compartiment Registrul Agricol

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs de recrutare:

1.Denumirea funcției publice pentru care se organizează concurs:

- Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași

2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

3. Probă suplimentară - data, ora, locul sau locația - nu necesită;

4. Data, ora și locul sau locația desfășurării probei scrise - data 02.07.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Gropnița, județul Iași, proba interviu se Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs de recrutare - Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași
Anunț Selecție dosare concurs de recrutare - Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași
Proces verbal la finalizarea concursului de recrutare - Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași
Raport final al concursului de recrutare - Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași
Rezultatul final al concursului de recrutare - Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași
Proces verbal pentru afișare rezultat final concurs de recrutare - Consilier, clasă I, grad profesional debutant, pe linie de registrul agricol - Compartiment Registrul Agricol, Fond Funciar, Urbanism, Disciplina în Construcții și Cadastru, din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița, județul Iași

Vizualizari: 55
Data creare: 02-06-2021 09:55:56

Anunț concurs post manager COR 242101

Comuna Gropnița, județul Iași organizează concurs de ocupare prin recrutare pe durată determinată de 24 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 31.12.2023, adică pe durata implementării proiectului, în vederea încadrării, în afara organigramei, a unui post de manager COR 242101 cu o normă de 6 ore, în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Depunerea dosarelor: până la 10 iunie 2021, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Gropnița,

a) Selecția dosarelor: 11 iunie 2021
- Afișarea rezul
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț concurs post manager COR 242101 pe perioadă determinată
Declarație de angajament
Cerere înscriere la concursul organizat de primăria comunei Gropnița în vederea ocupării postului de manager proiect
Rezultat selecție dosare concurs organizat pentru ocuparea postului contractual de manager pentru proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 (afișare 11.06.2021, ora 14.00)
Rezultat obținut la proba scrisă concurs organizat pentru ocuparea postului contractual de manager pentru proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 (afișare 17.06.2021, ora 13.30)
Proces verbal privind rezultatul concursului organizat pentru ocuparea postului contractual de manager pentru proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020

Vizualizari: 80
Data creare: 24-05-2021 11:42:32

Proiecte de hotărâri - 2021 (2)Documente pdf
Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 548/05.03.2003
Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Gropnita, județul Iași
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre pentru stabilirea taxei speciale privind dreptul la preemțiune
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de păşune în suprafață de 536,6221 ha aparţinând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziții care se înaintează Primarului comunei Gropnița spre emitere
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Gropnița spre adoptare
Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii interne de selectare, angajare şi salarizare a personalului în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dl. Manolache Vasile și vacantării unui loc de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gropnița
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 600 mp identificat în Tarlaua 18, Pcc548/2, CF 93, situat administrativ în intravilan satului Forăști, comuna Gropnița
Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării clădirii fostului dispensar uman
Proiect de hotărâre nr.3549/22.06.2021 privind aprobarea investiției „Extindere rețea electrică în satul Gropnița din comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3555/22.06.2021 privind aprobarea investiției „Extindere rețea de alimentare cu apă în satul Sângeri din comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3557/22.06.2021 privind aprobarea investiției „Extindere rețea de alimentare cu apă în satul Gropnița din comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3913/29.06.2021 privind aprobarea investiției „Înființare Rețea de Canalizare în comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3922/29.06.2021 privind aprobarea abrogării Hotărârii Consiliului Local Gropnița nr. 31/2021 privind aprobarea Regulamentului privind proiectele de dispoziții
Proiect de hotărâre nr.3924/29.06.2021 privind aprobarea investiției „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Gropnița, județul Iași”
Proiect de hotărâre nr.3929/29.06.2021 privind aprobarea achiziționării unui tocător pentru spații verzi
Proiect de hotărâre nr.4101/02.07.2021 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Anexa nr.1 a H.C.L. Comuna Gropnița nr. 23 din 17 martie 2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, com. Gropnița, jud. Iași”
Proiect de hotărâre nr.2160/15.07.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS
Proiect de hotărâre nr.4384/14.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României în perioada 2017-2023 si a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2021-2022
Proiect de hotărâre nr.4457/15.07.2021 privind aprobarea acordării de loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Proiect de hotărâre nr.4459/15.07.2021 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021
Proiect de hotărâre nr.4463/15.07.2021 privind concesionarea prin licitaţie publică a unor spații din dispensarul medical din sat Gropnita, comuna Gropnita in vederea funcționării CENTRULUI DE PERMANENȚĂ GROPNIȚA
Proiect de hotărâre nr.4543/21.07.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Proiect de hotărâre nr.4697/29.07.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Gropnița
Proiect de hotărâre nr.4700/29.07.2021 privind aprobarea participării Comunei Gropnița la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
Proiect de hotărâre nr.4782/04.08.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al comunei Gropnița, județul Iași
Studiu de oportunitate pentru concesiunea spațiilor din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropnița, județul Iași, în vederea amenajării Centrului de Permanență Gropnița
Proiect de hotărâre nr.5528/17.09.2021 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului atribuit prin HCL pentru persoane fizice din comuna Gropnița
Proiect de hotărâre nr.5530/17.09.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea demolării clădirii fostului dispensar uman

Vizualizari: 36
Data creare: 22-04-2021 00:41:50

Viceprimar comuna Gropnița, județul Iași, mandat 2020 - 2024

Roibu Gabriel

VICEPRIMAR AL COMUNEI GROPNITA, JUDETUL IAȘI
tel: 0232 414 124
e-mail: primariagropnita@gmail.com

Vizualizari: 52
Data creare: 15-04-2021 09:25:44

Primar comuna Gropnița, județul Iași, mandat 2020 - 2024

Oneaga Ionel

PRIMAR AL COMUNEI GROPNITA, JUDETUL IAȘI
tel: 0232 414 124
e-mail: primariagropnita@gmail.com

Vizualizari: 58
Data creare: 15-04-2021 09:23:11

Anunț Concesionare spaţii din Dispensarul medical

COMUNA GROPNIȚA, JUDET IAȘI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație (etapa 2) în vederea concesionării spaţiilor din Dispensarul medical, aflate in domeniul public al comunei Gropniţa, judetul Iasi, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie.

Spațiile din Dispensarul Uman sunt identificate astfel:

1. Spaţiul nr.3 - suprafaţă totală de 37,10 mp, situat la parterul clădirii Dispensarului medical (spaţiu de 16,55 mp - Administraţie + spaţiu de 3,75 mp - Oficiu + spaţiu de 8,80 mp - Hol+spaţiu de 4,20 mp - Depozitare + spaţiu de 3,80 mp - G.S.)

2. Spaţiul nr.4 - suprafaţa totală de 44,97 mp din care: 27,40 mp spaţii cabinete + 17,57 mp spaţii Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concesionare spaţii din Dispensarul medical Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 05.04.2021, ora 15,30

Vizualizari: 88
Data creare: 19-03-2021 14:17:17

Dispoziții 2021Documente pdf
Dispoziția nr. 34/08.03.2021 privind aprobarea plății indemnizației lunare pentru persoana cu handicap
Dispoziția nr. 35/08.03.2021 privind acordarea de ajutor social
Dispoziția nr. 36/08.03.2021 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractelor de produse „Furnizare laptopuri pentru Școala Profesională Gropnița, Grădinița cu Program normal Săveni și Școala Primară Sângeri, comuna Gropnița, județul Iași” și „Furnizare mobilier școlar pentru Școala Profesională Gropnița, Grădinița cu Program normal Săveni și Școala Primară Sângeri, comuna Gropnița, județul Iași”
Dispoziția nr. 37/09.03.2021 privind actualizarea comisiei pentru Recensământul General Agricol din România
Dispoziția nr. 39/11.03.2021 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr. 40/11.03.2021 privind acordarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția nr. 41/16.03.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară, de îndată în data de 17.03.2021
Dispoziția nr. 42/17.03.2021 privind desemnarea persoana responsabilă privind monitorizarea situațiilor de pantouflage
Dispoziția nr. 43/18.03.2021 privind încetarea raportului de serviciu a domnului Maxim Mircea
Dispoziția nr. 44/22.03.2021 privind angajarea pe durată nedeterminată a domnului Chelaru Leonardo, șofer în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița
Dispoziția nr. 46/23.03.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 31.03.2021
Dispoziția nr. 48/29.03.2021 privind angajarea pe durată determinată în funcția de asistent personal
Dispoziția nr. 59/16.04.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 23.04.2021
Dispoziția nr. 60/28.04.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență
Dispoziția nr. 61/28.04.2021 privind aprobarea plății indemnizației lunare nete
Dispoziția nr. 62/28.04.2021 privind aprobarea plății indemnizației lunare
Dispoziția nr. 63/05.05.2021 privind reluarea activității unui funcționar public
Dispoziția nr. 64/06.05.2021 privind atribuțiile privind achizițiilor publice
Dispoziția nr. 65/07.05.2021 privind atribuțiile legate de achizițiile publice
Dispoziția nr. 66/07.05.2021 privind licitația publică organizată în vederea concesionării unor spații din domeniul public al comunei Gropnița, județul Iași
Dispoziția nr. 67/07.05.2021 cu privire la organizarea concursului pe post de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gropnița
Dispoziția nr. 68/14.05.2021 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social
Dispoziția nr. 69/14.05.2021 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social
Dispoziția nr. 70/14.05.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 19.05.2021
Dispoziția nr. 71/20.05.2021 cu privire la organizarea concursului de recrutare manager
Dispoziția nr. 72/20.05.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, la nivelul comunei Gropnița, județul Iași
Dispoziția nr. 73/25.05.2021 privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță
Dispoziția nr. 74/25.05.2021 privind încetarea acordării de tichete sociale pentru grădiniță
Dispoziția nr. 75/25.05.2021 privind încetarea acordării de tichete sociale pentru grădiniță
Dispoziția nr. 76/25.05.2021 privind aprobarea plății indemnizației lunare
Dispoziția nr. 77/02.06.2021 privind încetarea plății ajutorului social
Dispoziția nr. 78/02.06.2021 privind modificarea cuantumului ajutorului social
Dispoziția nr. 79/02.06.2021 privind îndreptarea erorii materiale din Dispoziția nr. 63/2021 cu privire la reluarea raportului de serviciu
Dispoziția nr. 80/02.06.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 07.06.2021
Dispoziția nr. 81/07.06.2021 privind încetarea plății indemnizației
Dispoziția nr. 87/22.06.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 30.06.2021

Vizualizari: 27
Data creare: 11-03-2021 21:05:36

Anunț Concesionare spații din Dispensarul medical

COMUNA GROPNIȚA, JUDEȚ IAȘI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație (etapa 2) în vederea concesionării spaţiilor din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropniţa, județul Iași, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Gropnița, Compartimentul achiziții publice.
Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar este de 50 lei, se poate achita în numerar la casieria Primăriei comunei Gropnița

Data-limită pentru solicita Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț Concesionare spaţii din Dispensarul medical, aflate în domeniul public al comunei Gropnița, judetul Iași, în vederea amenajării de Cabinete medicale individuale şi Farmacie

Vizualizari: 90
Data creare: 04-03-2021 10:04:44

Anunț licitație în vederea concesionării de teren

COMUNA GROPNITA, JUDET IASI, sat BULBUCANI, tel/ fax 0232.414124, email: primariagropnita@gmail.com organizează licitație în vederea concesionării terenului în suprafața de 54.985 mp cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița, identificat în T 31/1, P 321. Concesiunea se face conform OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ si H.C.L. nr. 19/24.02.2021, terenului în suprafața de 1.000 mp cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnița, identificat in T 13/2, P A219/1, Concesiunea se face conform OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ si H.C.L. nr. 18/24.02.2021 și terenului în suprafață de 2.574 mp cuprinsă în inventarul domeniului public al comunei Gropnita, identificat in T 31/1, P 318/8. Concesiunea se face conform OUG nr 57/2019 Citeste mai mult...

Vizualizari: 67
Data creare: 03-03-2021 13:25:06

Anunț concurs Șofer microbuz școlar în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița de șofer microbuz școlar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 10 martie 2021, selecția dosarelor;
- 17 martie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
- probă interviu: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.


Mai multe detalii puteți consulta în documentul atașat.

Documente pdf
Anunț concurs Șofer microbuz școlar în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița
Rezultat selecție dosare concurs Șofer microbuz școlar în aparatul de specialitate al Primarului comunei Gropnița

Vizualizari: 65
Data creare: 01-03-2021 09:51:33

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2021Documente pdf
Hotărârea nr.01/21.01.2021 privind dezmembrare teren
Hotărârea nr.02/26.01.2021 privind dezmembrarea unui teren
Hotărârea nr.03/29.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Gropnița
Hotărârea nr.04/29.01.2021 privind dezmembrarea unui teren
Hotărârea nr.05/29.01.2021 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021
Hotărârea nr.06/29.01.2021 privind aprobarea acordării de loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.07/29.01.2021 privind procedura de vânzare a terenului în suprafață de 862 mp identificat în Tarlaua 18, Pcc548/2, situat administrativ în intravilanul satului Forăști, comuna Gropnița
Hotărârea nr.08/29.01.2021 privind desemnarea reprezentantului legal și a persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT GROPNIȚA în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iași
Hotărârea nr.09/29.01.2021 privind aprobarea execuției bugetare
Hotărârea nr.10/29.01.2021 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante de la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza admnistrativ-teritorială a comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.11/29.01.2021 privind aprobarea statului de funcții al UAT Gropnița
Hotărârea nr.12/29.01.2021 privind alocarea sumei de 124.000 de lei din excendentul bugetului local al Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.13/09.02.2021 privind transportul public județean de persoane pe raza Comunei Gropnița
Hotărârea nr.14/09.02.2021 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin „C.N.I.” S.A., a amplasamentelor situate în comuna Gropnița, jud. Iași și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.15/09.02.2021 privind realizarea investiției „Creșterea eficienței energetice pentru clădirea Școlii Profesionale Gropnița din satul Gropnița, Comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.16/09.02.2021 privind aprobarea unor măsuri legate de colectarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non casnice în Comuna Gropnița
Hotărârea nr.17/09.02.2021 cu privire la aprobarea contractării și implementării proiectului „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”
Hotărârea nr.18/24.02.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 1000mp situat în sat/com Gropnița, județ Iași, T13/2, P A219/1, CF 61626
Hotărârea nr.19/24.02.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 54985mp situată în comuna Gropnița, T31/1, P 321, CF 61157
Hotărârea nr.20/24.02.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unei suprafețe de 2574mp situată în comuna Gropnița, T31/1, P318/8, CF61578
Hotărârea nr.21/24.02.2021 privind aprobarea investiției: „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.22/24.02.2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 2733/04.06.2020 de concesiune pășune
Hotărârea nr.23/17.03.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.24/31.03.2021 privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009
Hotărârea nr.25/31.03.2021 privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 prin actul adițional nr.41
Hotărârea nr.26/31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de Gospodărire Comunală
Hotărârea nr.27/31.03.2021 privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 548/05.03.2003
Hotărârea nr.28/12.04.2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.28/12.04.2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași - Anexa 3
Hotărârea nr.29/12.04.2021 privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.30/23.04.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.31/23.04.2021 privind aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții care se înaintează Primarului comunei Gropnița spre emitere
Hotărârea nr.32/23.04.2021 privind aprobarea procedurilor de sistem legate de SNA la nivelul UAT Gropnița
Hotărârea nr.33/23.04.2021 privind anularea procedurii de licitație publică inițiată în vederea concesionării unor suprafețe din domeniul public al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.34/23.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
Hotărârea nr.35/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Gropnița, județul Iași, pe anul 2021
Hotărârea nr.36/23.04.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gropnița
Hotărârea nr.37/23.04.2021 privind aprobarea procedurii interne de selectare, angajare și salarizare a personalului în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
Hotărârea nr.38/23.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.39/23.04.2021 privind aprobarea demolării clădirii fostului dispensar uman
Hotărârea nr.40/23.04.2021 privind stabilirea unei taxe speciale
Hotărârea nr.41/23.04.2021 privind revocarea HCL nr. 28/2021 privind aprobarea documentației de atribuire a închirierii prin licitație publică a loturilor de pășune în suprafață de 536,6221 ha aparținând domeniului public al comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.42/19.05.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Manolache Vasile și vacantării unui loc de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Gropnița
Hotărârea nr.43/19.05.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al Comunei Gropnița, județul Iași
Hotărârea nr.44/19.05.2021 privind aprobarea unității de implementare a proiectului finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, prin contractul de finanțare nr. POCU/827/5/2/139881 „Servicii integrate pentru comunitatea marginalizată din Regiunea Rediu Prăjeni”
Hotărârea nr.45/07.06.2021 privind vânzarea terenului în suprafață de 600 mp identificat în Tarlaua 18, Pcc 548/2, CF 93, situat administrativ în intravilan satului Forăști, Comuna Gropnița
Hotărârea nr.46/07.06.2021 privind aprobarea demolării clădirii fostului dispensar uman
Hotărârea nr.47/2021 Anexa 1 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în comuna Gropnița, județul Iași” cod SMIS 144671
Hotărârea nr.53/30.06.2021 privind aprobarea investiției „Extindere rețea electrică în satul Gropnița din comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.54/30.06.2021 privind aprobarea investiției „Înființare sistem de canalizare și epurare ape uzate menajere, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.55/30.06.2021 privind aprobarea investiției „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.56/30.06.2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Gropnița nr.31/2021 privind aprobarea Regulamentului privind proiectele de dispoziții
Hotărârea nr.57/30.06.2021 privind aprobarea achiziționării unui tocător pentru spații verzi
Hotărârea nr.58/05.07.2021 privind aprobarea îndreptării erorii materiale din Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Gropnița nr. 23 din 17 martie 2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire așezământ cultural sat Gropnița, comuna Gropnița, județul Iași”
Hotărârea nr.59/22.07.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru anul școlar 2021-2022
Hotărârea nr.60/22.07.2021 privind aprobarea inventarului de teren disponibil pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 în anul 2021
Hotărârea nr.61/22.07.2021 privind aprobarea acordării loturi de teren pentru construire de locuințe tinerilor din comuna Gropnița
Hotărârea nr.62/22.07.2021 privind revizuirea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.63/22.07.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor spații din Dispensarul medical din sat Gropnița, comuna Gropnița în vederea funcționării CENTRULUI DE PERMANENȚĂ GROPNIȚA
Hotărârea nr.64/22.07.2021 privind aprobarea modificării bugetului local al Comunei Gropnița județul Iași
Hotărârea nr.65/05.08.2021 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Gropnița
Hotărârea nr.66/05.08.2021 privind aprobarea participării Comunei Gropnița la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024
Hotărârea nr.67/05.08.2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Gropnița
Hotărârea nr.68/05.08.2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare în proiectul Gloria

Vizualizari: 73
Data creare: 21-02-2021 22:26:18

Anunț privind declararea anuală a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

În atenția cetățenilor comunei Gropnița


În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să declare anual datele pentru înscrierea în registrul agricol.

(1) Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie și ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/f
Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunț privind declararea anuală a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

Vizualizari: 75
Data creare: 08-02-2021 09:54:21

Anunț concurs Șofer microbuz școlar din cadrul Compartimentului Întreținere

Primăria comunei Gropnița, județul Iași organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante contractuală de șofer microbuz școlar, din cadrul Compartimentului Întreținere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 15 februarie 2021, selecția dosarelor;
- 23 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
- probă interviu: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise


Mai multe detalii puteți consulta în documentul atașat

Documente pdf
Anunț concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante contractuală de șofer microbuz școlar din cadrul Compartimentului Întreținere

Vizualizari: 84
Data creare: 28-01-2021 11:41:32

Componența Consiliului Local al Comunei Gropnița în mandatul 2020-2024

Consilieri:

1. Domnul BĂDIC MARIAN

2. Domnul BĂLTEANU DAMIAN

3. Domnul BOBOC VASILE

4. Domnul CHELARU TUDOR ANDREI

5. Domnul GRĂDINARU VASILE

6. Domnul LINA OVIDIU

7. Domnul LOPATNICU CĂTĂLIN

8. Domnul LUNGU DUMITRU

9. Domnul MANOLACHE VASILE

10. Domnul MARTIN DUMITRU

11. Doamna PRĂJESCU CELINA

12. Domnul ROIBU GABRIEL

13. Domnul TANASA CONSTANTIN

Vizualizari: 101
Data creare: 10-12-2020 09:47:14

Prezentare comuna Gropnița, județul Iași

Localitatea Săveni, județul IașiComuna Gropnița este așezată în partea de centru - nord a județului Iași la o distanță de 37 km de municipiul Iași, se întinde pe o suprafață de 8174 ha și are o populație de 3154 locuitori.

Anunț declarare date pentru înscrierea în registrul agricol 14.01.2019

Anunț declarare date pentru înscrierea în registrul agricol 14.01.2019

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014 - 2021

Drepturile cetățenilor privind accesul la informațiile de mediu

Ghid informativ mediuDrepturile cetățenilor privind accesul la informațiile de mediu